عوامل موثر بر صادرات به بازارهای هدف:

 

در قرن ۲۱، شرکت‌های تولیدی خود را در محیطی به شدت رقابتی می‌بیینند. از شروع دهه ۱۹۹۰، تغییراتی با تمرکز بر عوامل موفقیت استراتژیک تکامل یافتند (استاک و هوت، ۱۹۹۰). در بسیاری از صنایع، گرچه کیفیت، سرعت، انعطاف پذیری و قابلیت اطمینان هنوز به عنوان عاملی حیاتی در موفقیت تلقی می‌شد، اما دیگر منبعی برای مزیت استراتژیک محسوب نمی گردید بلکه صرفا منبع مزیت رقابتی به شمار می‌آمد. (کارتر، هلنیگ، هندفیلد، ۱۹۹۵). شرکتها در بازار، محصولات خود را در بالاترین سطوح کیفیت و در سریع‌ترین زمان ممکن، عرضه می کنند. اما این موضوع، صرفا سبب موفقیت شرکتها نخواهد گردید بلکه مزیتهای استراتژیک  یا مزیتهای منحصر به فرد سازمان در آن بازار، زمینه ساز موفقیت نهایی سازمان در آن بازار می گردد. (السرهان، ۱۹۹۶). استراتژی های ورود به بازار باید با توجه به هر محصول و هر کشور به صورت جداگانه تدوین شود. هنوز هم مرزهای کشورها مانعی برای رقابت پذیری محسوب می گردند. این موضوع بیانگر نقش عوامل موثر بر رقابت پذیری صادرات جهت ورود به بازار می باشند.
توجه صرف به زنجیره تامین نمیتواند موفقیت صادرات را تضمین نماید چرا که هنوز هم مرزهای کشورها، موانعی جهت حضور در بازارهای جهانی میباشند. عبور از مرزهای کشورها تابع محدودیتها و فرصتهای ویژه ای میباشد که میتواند در موفقیت شرکت و رقابت پذیری آن نقش بسزایی داشته باشد. بر این اساس در گام دوم تحقیق، توسعه یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری فازی جهت اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی در چارچوب عوامل موثر بر صادرات، مورد تحقق قرار خواهد گرفت که این سیستم پشتیبان تصمیم گیری، کمک شایانی به انتخاب بازارهای صادراتی و تقویت توان رقابت پذیری صنعت خودرو در صادرات به بازارهای جهانی خواهد نمود( شکل ۱۹-۲). در واقع گام دوم تحقیق در ارتباط با انتخاب یک توزیع کننده مناسب بر اساس یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری می باشد.

 

  فایل متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir موجود است.

 

 

 

 

شکل (۱۹-۲):  گام های حل مدل تحقیق ( گام اول با تاکید بر تولید کنندگان و تامین کنندگان، گام دوم با تاکید بر شبکه توزیع در راستای پوشش همه عناصر زنجیره تامین خودرو

در حوزه عوامل موثر بر رقابت پذیری صادرات، مزیتهای مختلفی را می توان نام برد. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی این عوامل جهت برنامه ریزی هر چه دقیق تر صادرات صنعت ایران به بازار های جهانی می باشد. در ادامه عوامل کلان محیطی تاثیر گذار بر عرصه صادرات به بازارهای جهانی  تشریح گردیده است و در نهایت زیرمعیار های این عوامل کلان را در جدول(۱۵-۲) ارائه گردیده است. این عوامل در شش حوزه، مالی-اقتصادی، سیاسی، قانونی و حقوقی، زیربنایی، کارگران و مالیاتی جمع آوری گردیده است (شکل ۲۰-۲).

 

شکل (۲۰-۲): عوامل موثر بر صادرات به بازارهای هدف ( استخراج شده از طریق مصاحبه با خبرگان و تجربه صادراتی)

 

 

 

  • عوامل مالی- اقتصادی: عوامل اقتصادی بیشتر به تشریح مشخصه‌ های اقتصادی می‌پردازند. در این دسته از عوامل بیشتر به این مسایل پرداخته می‌شود که جامعه چگونه کالاها و خدمات مختلف را تولید، توزیع و استفاده می‌کند. شرکت‌ها باید روندهای اقتصادی در بخش‌هائی که بر صنعت آنها اثر می گذارد را درک نمایند.

 

  • عوامل کارگری: این عوامل، باورها، ارزش‌ها، نگرش‌‌ها نیرو کار آن کشور و دستمزدها و دسترسی به نیروی کار خبره در حوزه خودرو را شامل می شود.

 

 

  • عوامل مالیاتی: عواملی هستند که به طور مشخص بر ورود هر محصول و فروش آن در بازار هدف تاثیر گذارند. وجود زیرساختهای یکسان برای همه رقبا در بعد عوامل مالیاتی مشکل چندانی ایجاد نمی کند، ولی تمایز بین رقبا در این زمینه، سبب حذف رقیب ضعیف تر خواهد گردید. نمونه آن سیاستهای مالیاتی برخی از کشورها نسبت به کالای خارجی است.

 

    • عوامل سیاسی: ماهیت این دسته از عوامل به پیچیدگی های موجود برای مدیران اشاره می کند. ملاحظات سیاسی نیز از تعیین کننده ترین عوامل در صادرات محصول می باشد.
  • عوامل قانونی یا دولتی: عواملی هستند که شرکت ها باید در آن کشورها تابع آن مقررات باشند. این عوامل می تواند در برخی موارد در صادرات محصول بسیار موثر باشد و حتی در برخی از موارد اجازه صدور محصول به آن بازار را سلب نماید.

 

  • عوامل زیربنایی- ساختاری: در این عامل، بیشتر به امکانات زیربنایی بازار هدف جهت تسهیل فروش محصول اشاره می نماید. وجود سازمانها و ارگانهایی که تسهیل کننده صادرات به بازار هدف باشند نیز از عوامل ساختاری موثر بر صادرات به بازار هدف است.

 

 

 

 

 

شرایط و عوامل زیرمعیارها
عوامل زیر بنایی ·  وجود بنادر آزاد و تجیزات و امکانات بندری

·  هزینه های قابل قبول برای برق، آب ، گاز در کشور هدف ( جهت ایجاد مراکز فروش و خدمات پس از فروش)

·  وجود صنایع پشتیبان کننده محصول در بازار هدف

·  سرعت و هزینه های خدمات سریع پستی به کشور هدف

·  برگزاری نمایشگاه های تخصصی خودرو در بازار هدف

 

جدول (۱۵-۲): عوامل موثر در صادرات به بازارهای هدف

عوامل مالی ·  حجم تولید ناخالص ملی بازار هدف

·  نرخ رشد واقعی تولید ناخالص ملی

·  میزان رشد جمعیت و نرخ رشد

·  درآمد سرانه بازار هدف و میزان سطح رفاه بالا

·  تناسب توزیع درآمد

·  وابستگی نسبی به واردات خودرو

·  ثبات پول ملی و سوابق نوسانات پول ملی

·  قابل تبدیل بودن پول ملی بازار هدف

·  موقعیت ذخایر ارزی، تحولات، چشم اندازها

·  ظرفیت بازار برای محصولات شرکت و سوابق رشد

·  نرخ تورم معقول در بازار هدف

·  ثبات هزینه ها در بازار هدف

·  میزان تعهدات مالی بین المللی بازار هدف

·  وجود بانک های بین المللی در بازار هدف

·  وجود حاشیه سود متعارف فروش ( ۱۲ درصد)

·  هزینه های مالی پایین

·  امکان بهره گیری از سیستم لیزینگ جهت فروش خودرو

 

 

عوامل سیاسی ·   شکل و ثبات دولت

·   نوع نظام حقوقی

·   حسن رابطه با کشورهای همجوار

·   عدم وجود شورش های داخلی و میزان نظم و  قانون

·   میزان اصطکاکات قومی، مذهبی، مسایل مربوط به اقلیتها

·   نگرش دولت نسبت به سرمایه گذاری خارجی

·   حمایت دولت ازصنایع دولتی ( صنعت خودرو داخلی)

·   نگرش دولت هدف به محصولات کشور مبدا(حسن رابطه)

·   میزان قدرت سیاسی گروه های اقتصادی

·   سابقه حضور شرکت های دیگر ایرانی در  کشور هدف

·   نفوذ سیاسی قدرت های بزرگ در بازار هدف

·   آسانی دسترسی به مقامات کشور هدف

·   میزان پایبندی کشور هدف به تعهدات بین المللی

عوامل کارگری ·  وجود داشتن کارگر ماهر، نیمه ماهر

·  میزان بالای مهارت، انضباط و بهره وری در همه سطوح

·  تسلط مدیریت و کارکنان به زبان انگلیسی

·  هزینه پایین کارگر

·  آزادی استخدام و عزل

·  فقدان اتحادیه های کارگری تندرو

·  مالیات های تامین اجتماعی

·  وجود پیمانکاران متخصص و با کیفیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامل مالیاتی ·  تعرفه های شفاف گمرکی واردات

·  عدم امکان استفاده از تعرفه های ترجیحی برای رقبا

·  عدالت و فاسد نبودن ماموران گمرکی

·  روند بلند مدت مالیات

·  امکان معافیت های موقت مالیاتی

·  برگشت، مالیات و عوارض واردات در صوت صادرات مجدد

·  قراردادها و یا توافقهای مالیاتی با کشور هدف

·  عضویت کشور هدف در گروه ها و مجامع اقتصادی دنیا

عوامل حقوقی و قانونی ·  میزان موانع اداری

·  میزان فساد اداری و رتبه کشور هدف در فساد اداری

·  محدودیت های موجود در ارتباط با مالکیت صد درصد سهام

·  امکان حمایت حقوقی  و معنوی از محصولات شرکت

·  دسترسی و عادلانه بودن نظام حقوقی

·  عدم تبعیض علیه شرکت های خارجی

·  وجود قوانین واضح و مدرن

·  عدم وجود نظام های کنترل قیمت در بازار هدف

·  سادگی و موثر بودن فرایند های اداری

·  امکان عقد قراردادهای عمده فروش در بازار هدف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۱-۲) مدل معادلات ساختاری۱:

برای بررسی روابط علّی بین متغیرها به صورت منسجم کوششهای زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است یکی از این روش های نوید بخش در این زمینه مدل معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیر ی با متغیرهای مکنون است . بدون توجه به نام یا مفهوم بی شمار آن، این واژه به یک سری مدلهای عمومی اشاره می کند،که شامل تحلیل عاملی تأییدی، مدلهای ساختاری همزمان کلاسیک ،تجزیه و تحلیل مسیر [۶] ، رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس و سایر روش های آماری است .جرقه ورود به بحث مدل معادلات ساختاری با موضوع شاخص های چندگانه شروع شد.

۱-۱۱-۲)تعریف مدل معادلات ساختاری:

مدل معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامعی برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون می باشد.از طریق این رویکرد می توانیم قابل قبول بودن مدلهای نظری را در جامعه های خاص با بهره گرفتن از داده های همبستگی،غیرآزمایشی و آزمایشی آزمون نمود.(بنتلر، ۱۹۹۰)

[۱] Stalk & Hout

[۲] Carter, Helning, Handfield

[۳] Alserhan

[۴]Fuzzy Decision Support System

[۵] Classical Simultaneous Equation Models

[۶] Path Analysis

[۷] Observed

[۸] Latent

[۹] Bentler

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *