گروه درمانی شناختی- رفتاری و سبک های مقابله با استرس

زمانزاده، مریم. (1392). مقایسه رابطه هوش معنوی و باورهای فراشناختی با بهزیستی روانشناختی پرستاران اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان.زند، لادن؛ غلامی، فروغ؛ عادلخانی، زهرا و محمدی، لیلا. (1386). تاثیر گروه درمانی انگیزشی بر اختلالات روانی در افراد وابسته به مواد. فصلنامه یافته های نو در روانشناسی، سال 5 (15): 24-17.زینت، اصغر. (1391). بررسی اثربخشی گروه درمانی […]

ادامه مطلب

گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و سبک های مقابله با استرس

بهادری، مهرناز. (1393). اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر نگرش ناکارآمدی و استرس ادراک شده بیماران ام اس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان.بیگدلی، غلامرضا. (1390). رابطه استرس و تاب آوری با وسوسه مصرف مواد افراد مبتلا به سوء مصرف مواد شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی تهران.پرویزی، کامل. (1389). رابطه بین باور های غیر […]

ادامه مطلب

طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبکهای مقابلهای ناسازگار

تداوم طرحواره به هر چیزی اشاره دارد که بیمار انجام میدهد (درونی یا رفتاری) تا وضعیت فعلی طرحواره را حفظ کند. تداوم طرحواره، تمام افکار، احساسها و رفتارهایی را در بر میگیرد که بهجای بهبود طرحواره، در نهایت باعث تقویت آن میشود. طرحوارهها توسط سه سازوکار اولیه تداوم مییابند: تحریفهای شناختی، الگوهای زندگی خودآسیبرسان و سبکهای مقابلهای. فرد خود از […]

ادامه مطلب

سلاح های مرگبار و خطرناک جهان

آشنایی با سلاحای مرگبار دنیا شاید واسه همه مردم جاذبه خاصی نداشته باشه اما مطمئناً واسه اون دسته از آدمایی که در صنایع نظامی و دفاعی فعالیت میکنن یه مبحث مهیجه. علی رغم محکوم کردن خشونت، جنگ و به کار گیری اسلحه های کشتار جمعی، خیلی از قدرت های جهانی به بهونه ی تقویت قدرت دفاعی خود، هرساله میلیون ها […]

ادامه مطلب

سبک زندگی برای افراد که کم کاری تیروئید دارند

در صورت رعایت نکات زیر خیلی راحت می تونین کم کاری تیروئید خود رو کنترل کرده و از زندگی لذت ببرین. به گزارش آلامتو و به نقل از مجله تناسب اندام؛ داشتن یه سبک زندگی تقریبا سالم می تونه به شما کمک کنه کم کاری تیروئید رو مدیریت کنین. یه سبک زندگی سالم شامل خوب غذا خورن و ورزش کردنه. […]

ادامه مطلب

نظریه یادگیری اجتماعی و مهارت های مقابله ای

نتایج تحقیقات نشان می دهد که الگوی کناره گیری و عدم دسترسی عامل خطر عمده ای برای ایجاد علائم افسردگی و اضطراب دارد. به نظر می رسد که اضطراب مادران بر سبک والدگری آنها تاثیر می گذارد، و بدین طریق موجب الگوی عدم دسترس پذیری و کناره گیری می شود.(یاپ و همکاران،2010).بوگلس و همکاران(2006) نشان داده اند که کنترل والدینی […]

ادامه مطلب

شاخص های توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی و بررسی ویژگی های جمعیت شناختی

5- اجرای پرسشنامه ها بصورت هم زمان در مورد والدین نمونه های تحقیق .6– بررسی ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی های اضطرابی و جستجو در مدارس منطقه های مشابه در شهر مشهد و انتخاب آزمودنی های مشابه به لحاظ ویژگی های جمعیت شناختی و وارسی میزان اضطرب آنها .7- اجرای پرسشنامه ها بصورت هم زمان در مورد نمونه های غیر […]

ادامه مطلب

تعلیم و تربیت عمومی و دانشگاههای ایران

سن یکی از ویژگیهای شخصی در مدیریت است. سنین 35- 19 سالگی را سن جوانی مینامند که این دوره سنی با محموعهای از ویژگیهای ابتکار، شجاعت، خوشبینی و تخیل همراه است. سنین 50 – 35 را سنین میانسالی و 50 سال به بالا را کهنسالی دانستهاند که ویژگیهای آنها کم و بیش مشابه میباشد. در این مورد برخی معتقدند که […]

ادامه مطلب

آموزش مهارت های زندگی و مقابله با تنیدگی

به نظر می رسد که مراقبت از این کودکان، حضور دائمی و پا به پای مادران در هنگام مراجعه به کانون، مسافت های طولانی برای مراجعه و با توجه به اینکه هزینه سرویس رفت و آ مدهای این کودکان گران بوده و بیشتر به صورت انفرادی بوده، توانایی پرداخت آن را ندارند و خود مجبور هستند که فرزندانشان را به […]

ادامه مطلب

سازگاری اجتماعی مادران و آموزش مهارت های زندگی

شجمن و همکاران (2005) در پژوهشی تاثیر آموزش مهارت های زندگی را بر ارتقاء عزت نفس و ادراک معلمان از محیط کار را مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که این آموزش ها منجر به بهبود ادراک از محیط کار و ارتقاء میزان عزت نفس معلمان شده است.توتل و هسلر (2006) طی تحقیقی مهارت های زندگی را به برنامه […]

ادامه مطلب

آموزش مهارت های زندگی و مهارت های مقابله ای

در مهارت های زندگی هدف نهایی آموزش، تغییر رفتارهای مشکل ساز و ایجاد رفتارهای جدید و سازگارانه است. برای رسیدن به هر یک از این سطوح تغییر، از شیوه ی آموزشی خاصی استفاده می شود. برای مثال شیوه ی سخنرانی، برای ایجاد تغییر در دانش و گاهی تغییر در نگرش مفید است، در حالی که تغییر چندانی در رفتار و […]

ادامه مطلب

مهارت مقابله با استرس و آمادگی برای تغییر

تنظیم وقت (فتحی لواسانی، 1378). – تشخیص راه حل های جدید برای مشکلاتآمادگی برای تغییر دادن تصمیم ها برای انطباق با موقعیت های جدید آشنایی با مراکزی که به حل مشکلات، کمک می کنندشروع و خاتمه ارتباطاتمذاکره و امتناعاحترام قائل شدن برای دیگرانانگیزش برای شناختتعریف ده مهارت اصلی زندگیسازمان جهانی بهداشت در برنامه مهارت های زندگی که در سال 1993 […]

ادامه مطلب
1 2 3 12