پایان نامه مدیریت با موضوع : سرمایه فکری به عنوان یک عامل مؤثر بر عملکرد منابع انسانی

سرمایه فکری به عنوان یک عامل مؤثر بر عملکرد منابع انسانی یکی از عوامل مهم که بر عملکرد منابع انسانی نقش و تاثیر زیادی داشته …

پایان نامه : مهارت خوشحال نمودن مشتری از طریق اصلاح فرایندها:

مهارت خوشحال نمودن مشتری از طریق اصلاح فرایندها: یکی از معیارهای کارآیی و اثربخشی فرایندهای سازمانی این است که به راحتی بتواند رضایت مشتریان را …

پایان نامه مدیریت دانشگاهی : نقش توسعه منابع انسانی در کارآیی و اثربخشی فرایندها

  به طور کلی توسعه منابع انسانی در ابعاد زیر به ارتقا سطح کارآیی و اثربخشی فرایندهای سازمان منجر می شود: ۱- تلفیق نگرش کارآمدی …

مقاله (پایان نامه) : مهمترین سیستمهای مؤثر بر توسعه منابع انسانی

  ازجمله مهمترین سیستم های مؤثر بر توسعه منابع انسانی می توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- سیستم استخدام و نگهداری نیروی انسانی امروزه …

دانلود پایان نامه مدیریت در مورد اهمیت مدیریت منابع انسانی

اهمیت مدیریت منابع انسانی مفهوم مدیریت منابع انسانی، از اواسط دهه هشتاد میلادی معرفی شد و هدف از آن ارائه روش‌هایی برای مدیریت کارکنان و …

پایان نامه مدیریت : نظریه اقتضایی رابطه رهبر- پیرو

نظریه اقتضایی رابطه رهبر- پیرو رویکرد اقتضایی، ریشه در نظریه فیدلر دارد. وی که مبدع مدل اقتضایی رهبری است در مقام بیان وضعیت مطلوب رهبری، …