پایان نامه مدیریت در مورد : فعالیت وخدمات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران:

فعالیت وخدمات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران: موضوع فعالیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران طبق اساسنامه به شرح زیز می باشد: …

پایان نامه مدیریت در مورد گزارشگری سرمایه فکری

گزارشگری سرمایه فکری مرحله نهایی در مدیریت سرمایه فکری، فرایند گزارشگری آن است. افشای ارزش سرمایه فکری می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. اگرچه همه این …

پایان نامه مدیریت در مورد : اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری

سنجش و اندازه‌گیری سرمایه‌های فکری سازمان‌ها به چهار دلیل ممکن است سرمایه‌های فکری خود را مورد سنجش قرار دهند که عبارتند از: بهبود مدیریت داخلی …

پایان نامه رشته مدیریت : اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری

اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری ۲-۱۴-۱٫ سرمایه انسانی سرمایه انسانی مهمترین دارایی یک سازمان و منبع خلاقیت و نوآوری است.در یک‏ سازمان دارایی های دانشی …

پایان نامه مدیریت با موضوع : سرمایه فکری به عنوان یک عامل مؤثر بر عملکرد منابع انسانی

سرمایه فکری به عنوان یک عامل مؤثر بر عملکرد منابع انسانی یکی از عوامل مهم که بر عملکرد منابع انسانی نقش و تاثیر زیادی داشته …

پایان نامه : مهارت خوشحال نمودن مشتری از طریق اصلاح فرایندها:

مهارت خوشحال نمودن مشتری از طریق اصلاح فرایندها: یکی از معیارهای کارآیی و اثربخشی فرایندهای سازمانی این است که به راحتی بتواند رضایت مشتریان را …

پایان نامه مدیریت دانشگاهی : نقش توسعه منابع انسانی در کارآیی و اثربخشی فرایندها

  به طور کلی توسعه منابع انسانی در ابعاد زیر به ارتقا سطح کارآیی و اثربخشی فرایندهای سازمان منجر می شود: ۱- تلفیق نگرش کارآمدی …