پایانامه ارشد با موضوع : بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر تکه ای از متن پایان نامه : تیمار D : پساب شهری محتوی  سلول درهر میلی لیتر ( تراکم بالا ) تراکم های فوق بااستفاده ازلام هموسیتومترشمارش شده و به محیط کشت ها اضافه گردید […]

ادامه مطلب

دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر تکه ای از متن پایان نامه :   3 از کشت های همسان برای تجدید همان کشت ها اخذ می گردد و هیچگاه نباید از کشت هایی با حجم بزرگ برای شروع کشت های کوچک […]

ادامه مطلب

دانلود پایانامه ارشد : بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر تکه ای از متن پایان نامه : -1-1.پساب شهری پس از ته نشینی اولیه 3-1-2.موادی که جهت تهیه محیط کشت(Guilard,1983)F/2 مورد بهره گیری قرار       می گیرند  که این مواد عبارتنداز : 3-1-2-1.محلول استوک مواد غذایی […]

ادامه مطلب

دانلود پایانامه : بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر تکه ای از متن پایان نامه :       2-1.پیشینه پژوهش در مطالعات گذشته کاربرد فاضلاب ثانویه در پرورش مخلوطی از گونه های فیتوپلانکتونی دریایی با نتایج خوبی همراه بود. (Dustan and Menzel,1971;Dustan and […]

ادامه مطلب

دانلود : بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر تکه ای از متن پایان نامه : اهمیت این عنصر به همراه پتاسیم،کلسیم،منیزیم و گوگرد در اواسط قرن نوزدهم توسط آزمایشات کشت کلاسیک ساشز نشان داده گردید(بونی 1379).   1-5-6. کیفیت پساب: بشر به علت […]

ادامه مطلب

پایانامه در رابطه با : بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر تکه ای از متن پایان نامه :   بذر علف های هرز و قارچ­ها هستند و دارای پتاس زیادی هستند.کاربرد کود های جلبکی در مراتع سبب افزایش تندش بذر گونه های زیرا شبدر سفید و […]

ادامه مطلب

پایانامه با عنوان : بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر تکه ای از متن پایان نامه : 1   1-4-2. مصارف انسانی : در بخش های مختلف دنیا بیش از صد گونه از آلگ ها و عمدا آلگ های  قهوه ای و قرمز  تعدادی از […]

ادامه مطلب

پایانامه در رابطه با : بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر تکه ای از متن پایان نامه :     Chaetoceros آبزیان قرار می گیرند و از لحاظ تولید اکسیژن و غذا تأثیر اساسی دارند، پس به علت کاربردهای فراوان ،تکثیر و پرورش آنها برای مقاصد […]

ادامه مطلب

پایانامه در مورد : بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر تکه ای از متن پایان نامه :   الف-کیتوسروس:بدنه اصلی جلبک به شکل یک پتری دیش می باشد.کشت های بزرگ ظاهر قهوه ای و سلول های منفرد رنگ قهوه ای طلایی دارد. عنوان منبع غذایی […]

ادامه مطلب

پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر تکه ای از متن پایان نامه :   Spirolina plantensisجزء گروه جلبکهای سبز –آبی  وChaetoceros muelleri جزء گروه دیاتومه­ها طبقه  بندی می شوند(اسدالهی.ر،1389). جلبک های پرورشی مورد بهره گیری در آبزی پروری(اسدالهی.ر،1389): ب-کلامیدوموناس: جلبک سبز […]

ادامه مطلب

پایانامه : بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر تکه ای از متن پایان نامه : 1-1.مقدمه آب دریا زیستگاه بسیاری از موجودات زنده می باشد که که جلبک ها به عنوان تولید کنندگان اصلی و اولیه دراکوسیستم های آبی حضور دارند.جلبک ها گروه […]

ادامه مطلب

بررسی میزان دانلود پایان نامه:رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر تکه ای از متن پایان نامه : فیتوپلانکتونها  با انجام اقدام فتوسنتز ، به عنوان اولین حلقه زنحیره غذایی  تأثیر مهمی را در اکوسیستم های آبی دارا هستند. کاربرد وسیع پساب ثانویه شهری برای پرورش […]

ادامه مطلب
1 2 3 15