تاریخ حدیث و اندیشه‌های حدیثی در بحرین- قسمت ۱۶

او به جهت این نیز که، طریق کتاب سُلَیم بن قیس هلالی، از ابان بن ابی عیاش است، دارای اهمیت ویژه میباشد.آثار:له کتاب، کتاب الفرائض و…[۴۴۸]     صحابه …