پایان نامه : مدیریت دانش مشتری در راستای حفظ و وفاداری مشتری

مدیریت دانش مشتری در راستای حفظ و وفاداری مشتری مدیریت دانش، یکپارچگی بین گروه ها و بخشهای جدا از هم را در یک محیط ارتباط …

دانلود پایان نامه مدیریت درباره مدل رتبه بندی آمادگی الکترونیکی EIU

الگوی رضایتمندی مشتری در آمریکا این مدل در سال ۱۹۹۴ با همکاری مشترک انجمن کیفیت آمریکا، دانشکده تجارت دانشگاه میشیگان ارائه شد. این مدل بر …

منابع پایان نامه مدیریت با موضوع تصویر برند و باورهای مصرف کننده

تصویر برند و باورهای مصرف کننده برای شناسایی و شناخت مفهوم تصویر محصول[۱]  ابتدا می بایست نگرش و باور مشتری مورد بررسی قرار گیرد. نگرش …

خرید پایان نامه مدیریت : طبقه بندی مقیاس های وفاداری به نام تجاری

طبقه بندی مقیاس های وفاداری به نام تجاری وفاداری به نام تجاری بر مبنای نوع بازار به سه گروه تقسیم می شود،یعنی بازار کالاهای مصرفی …

دانلود پایان نامه مدیریت درباره ارتباط بین ترفیع قیمت و ارزش ویژه برند

  از دیدگاه محققین، ترفیع قیمت بر ارزش ویژه برند تاثیرگذار است. معمولا، از تعدیل قیمت به عنوان نخستین عامل از سوی تولیدکنندگان به منظور …

پایان نامه مدیریت در مورد ابعاد کارکردی برند

  بسیاری از تحقیقات نتوانسته اند تمایز میان کارکردهای محصول و کارکردهای برند تجاری را به درستی مشخص کنند.کارکردهای یک محصول به خصوصیات یا ویژگی …

منابع پایان نامه و مقاله در مورد ارزش اجتماعی نام تجاری

  ارزش مالی یا اقتصادی برندها از سوی دارندگان آنها کاملاً پذیرفته شده است، اما ارزش اجتماعی آنها وضوح چندانی ندارد. آیا نام های تجاری …

دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع رفتارهای معتادان به کار و نگرش های کاری

تصمیم درباره ی نام تجاری  فروشنده هنگام تهیه ی خط و مشی بازار یابی برای کالاهای منفرد باید درباره ی تعیین نام  تجاری آن نیزتصمیم …

پایان نامه مدیریت درباره : ویژگیهای برند مادر و ارزیابی بسط برند 

ویژگیهای برند مادر و ارزیابی بسط برند  تداعی های برند را می توان از طریق ویژگی های کالا، مزایای کالا، ویژگی های مشتریان و یا …

پایان نامه مدیریت با موضوع : مدل  اینتربرند[۱]

مدل  اینتربرند اینتربرند، شرکت انگلیسی مشاوره برندینگ، از رویکردی بسیار متفاوت جهت شناسایی بهترین برندهای دنیا استفاده کرد.در این مدل، در آغاز، پانصد برند بر …