تأثیر برنامه ریزی فرهنگی از طریق برنامه تلویزیونیاز تو می پرسند بر رفتار فرهنگی موردکاوی مردم شهر تهران،مناطق۱،۳،۴،۵،۱۰،۱۵_۳- قسمت ۱۸

۳۹۸/۰     ۳/۴     ۰۰۰۱/۰       دوم     هوش معنویسلامت روان     ۴۴۴/۰     ۱۹/۰     ۵/۱۲ …

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه- قسمت ۱۳

به درستی این اثر سعدی برای خودش دنیایی است یا تصویری درست و زنده از یک دنیاست. «سعدی در این کتاب انسان را، با دنیای …

تعیین مؤلفه های ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج- قسمت ۳

یکی از مسائلی که اکثر کشورها خصوصاً کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند، فقدان اطلاعات درباره بازاریابی است. به منظور برطرف ساختن این …

تبیین مفهوم و مبانی و مصادیق سببیت طولی و عرضی در قتل- قسمت ۱۳

در اینجا افتادن فرد ترسیده از جای بلند یا درون چاه افتادن وی خصوصیتی نداشت، بلکه تلف یا آسیب و صدمه در صورتی که رابطه‌ی …

بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان- قسمت ۵

فرهنگ سازمانی با آنکه پیشینه‌ای دراز دارد ولی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و به ویژه در قلمرو بالندگی سازمانی و رفتار …

علل عدم حضور نظامی ناتو در خاورمیانه و شرایط تسهیل کننده حضور این اتحادیه در آینده- قسمت ۵

و ۱۴ ماده به تصویب رسید (ثمودی، ۱۳۸۰: ۲۵).هدف از تشکیل این سازمان دفاع دسته‌جمعی عنوان شد و در حال حاضر ۲۸ کشور عضو این …

بررسی تصمیمات سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری- قسمت ۶

مرحله دوم- قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه‌ماه، اخذ جریمه تا مبلغ دویست‌هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه‌ماه.مرحله سوم- تعطیل …

رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکها- قسمت ۲

۲-۳- عوامل ریسک   درک فرایند مدیریت ریسک مستلزم درک زمینه های عواملی است که منجر به ریسک های پروژه می شود.در مدیریت پروژه تحقیقات …