دانلود پایان نامه روانشناسی در مورد شباهت و تفاوت دیدگاه شناخت درمانی بک با رویکرد وجودی:

شباهت و تفاوت دیدگاه شناخت درمانی بک با رویکرد وجودی:   چگونگی ادراک فرد و تعبیر و تفسیری که او از رویدادهای زندگی می‌کند در …

پایان نامه روانشناسی با موضوع : ساختار و اهداف شناخت درمانی هستی نگر(بهمنی و همکاران، ۱۳۸۹)

ساختار و اهداف شناخت درمانی هستی نگر(بهمنی و همکاران، ۱۳۸۹)   این روش به صورت هفته­ یک جلسه ۹۰ دقیقه­ای و برای اجرا در یک …

دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع سبک های تکانش و تاملی[۱]:

دسته بندی دیگر سبک های یادگیری شناختی، سبک تکانشی در مقابل سبک تاملی است. به این بعد از سبک های یادگیری، «سرعت شناختی[۲]» نیز گفته …

خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : ریشه های خود تنظیمی و شکل گیری آن

مطالعه خود تنظیمی در یادگیری بدون توجه به نحوه شکل گیری آن چندان منطقی به نظر نمی رسد . رشد و شکل گیری خود تنظیمی …

منابع پایان نامه روانشناسی و مقاله در مورد نظریه های کنشگر

دیدگاه های کنشگر[۱] دریاره ی یادگیری خودتنظیمی: نظریه پردازان کنشگر بیان می کنند که پاسخهای خودگردانی باید به محرک تقویت کننده ی بیرونی متصل شوند، …