پایان نامه مدیریت : ۳کاربردتکنولوژی اطلاعات در مدیریت

۳کاربردتکنولوژی اطلاعات در مدیریت تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی مدیران را قادر می سازد تا با سازمان ، محیط و یکدیگر ارتباط بیشتر و بهتری بر قرار …

دانلود پایان نامه مدیریت در مورد سیستم های مدیریت در آموزش الکترونیکی (مدیریت یادگیری )

سیستم های مدیریت در آموزش الکترونیکی (مدیریت یادگیری ) سامانه مدیریت دروس  اغلب به محیط یادگیری مجازی اشاره دارد و نرم افزاری است که برای …

دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع رفتارهای معتادان به کار و نگرش های کاری

تصمیم درباره ی نام تجاری  فروشنده هنگام تهیه ی خط و مشی بازار یابی برای کالاهای منفرد باید درباره ی تعیین نام  تجاری آن نیزتصمیم …

پایان نامه : مدلهای اندازه گیری اثربخشی تبلیغات بازرگانی

مدلهای اندازه گیری اثربخشی تبلیغات بازرگانی در تبیین مدل تبلیغات این سوال مطرح است که آیا متغیرهای خروجی و فرایند سلسله مراتبی، از این لحاظ …