استانداردهای حسابداری و محتوای اطلاعاتی سود

مک هوگ آرایش سود را نوعی دستکاری در اطلاعات صورت های مالی می داند.برن استین عنوان می کند که اصولاً آرایش سود یک عمل سفسطه آمیز بوده که در محدوده اصول کلی استانداردهای پذیرفته شده حسابداری صورت می پذیرد (همتی، 1382).رونن و سادان (1981)، اظهار می دارند که در گذشته هموارسازی سود را پدیده ای جهت تقلب و گمراه کنندگی […]

ادامه مطلب

شرکت‌های پذیرفته شده و محتوای اطلاعاتی سود

نتایج آماری این فرضیه به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد:الگوی رگرسیون خطی چندگانه مورد استفاده برای تاییدپذیری این فرضیه از نظر آماری معنی داراست.میزان ضریب تعیین مدل برابر با 618/0 است یعنی در حدود 80 /61 درصد از تغییرات متغیر وابسته ی ضریب حساسیت سرمایه گذاری در خالص دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به جریان نقدی حاصل […]

ادامه مطلب

طبقه بندی درگیری ذهنی مصرف کننده و سیستم های اطلاعاتی

عوامل متعددی بر درگیری ذهنی مصرف کننده تأثیر گذارند:یکی از این عوامل سن می باشد. مطالعات، اختلاف های قابل توجهی را در سطوح درگیری محصول بین گروه بندی سنی مختلف بزرگسالان نشان می دهد. برطبق بررسی کولتر و همکارانش در سال 2003 اطلاعات نشان داد که تمایل زنان جوانتر به درگیر شدن با لوازم آرایشی بیشتر از زنان مسن تر […]

ادامه مطلب

مدیریت بر مبنای ارزش و عدم تقارن اطلاعاتی

13. تضمین مدیریت بر مبنای ارزش7. کاهش عدم تقارن اطلاعاتی14. تقویت اعتماد و اطمینان سرمایهگذاران2-2-1-4. انواع سیستم های راهبری شرکتیبررسی ها نشان می دهند که هر کشور سیستم راهبری شرکتی منحصر به خود را دارد. به اندازه کشورهای دنیا، سیستم راهبری شرکتی وجود دارد. سیستم راهبری شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار حقوق مالکانه […]

ادامه مطلب

کشورهای توسعه یافته و سیستمهای اطلاعاتی

ORBIMAGE انواع مختلفی از قراردادهای لیسانس با مصرفکننده نهایی منعقد میکند که در تمام این قراردادها مالکیت خود بر محتوای دادهها را حفظ میکند و به شدت استفاده یا فروش مجدد محصولات کپیرایت شده خود را با هر هدفی منع میکند.RADARSAT در شرایط لیسانس خود، مالکیت کپیرایت خود بر دادهها را قید میکند و حقوق لیسانس گیرنده وابسته به نوع […]

ادامه مطلب

نیازهای اطلاعاتی و سیستمهای مدیریت

سیستم های خبره موجب حفظ دانش درسازمان ، افزایش بهره وری ، افزایش کیفیت محصولات ، حل مشکل کمیابی تخصص ، انجام کار و فعالیتها در محیط کاری خطرناک ، قابلیت اعتماد بالا ، رفع نباز تجهیزات گران قیمت و انعطاف پذیری ، توزیع دانش از طریق انتقال سریع آن از یک سایت به سایت دیگر ، آموزش ( از […]

ادامه مطلب

خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری

برخی از خصوصیات کیفی به محتوای اطلاعات مندرج در صورتهای مالی و برخی دیگر به چگونگی ارائه این اطلاعات مربوط می شود.خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات ، “مربوط بودن” و” قابل اتکا بودن” است . هر گاه اطلاعات مالی مربوط و قابل اتکا نباشد، مفید نخواهد بود. حتی اگر اطلاعات مربوط و قابل اتکا باشد (سجادی1384،677)1.رابطه بین خصوصیات […]

ادامه مطلب

عدم تقارن اطلاعاتی

1ـ بررسی کاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت در افزایش بهره بری (مطالعه موردی، کارخانه سیمان فارس / شکاری، عبدالعظیم/ پایان نامه کارشناسی ارشد/ دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی/ 1379). در این پژوهش اخیر بعد از مطالعه و بررسی سیستم فعلی، فعالیتهای دارای ارزش افزوده و تاثیر آنها بر بهره وری پیشنهاداتی ارائه شده.2ـ طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای […]

ادامه مطلب

پایگاه های اطلاعاتی

استاندارد ۶) نقش جامعه در توسعه و استفاده از فناوریفناوری کالبد جامعه و متقابلا جامعه کالبد فناوری است، این دو به هم شکل می دهند. بیشترین تأثیر جامعه این است که آیا یک محصول خاص مطابق نیاز یا خواسته ها می باشد. بیشتر نوآوری ها می تواند سازمان های داخلی یا درون سازمان ها را توسعه دهد، فرهنگ سازمان ها، […]

ادامه مطلب

منبع تحقیق با موضوع محتوای برنامه درسی

جدید و قابل انطباق با طبقه بندی های موجود، با حالتی آماده تر در تماس باشد و سیستم تصور کودک را باید با روش سازمان دادن دانش درجامعه ارتباط داد و کودک باید مهارتهای مربوط به مقایسه نظریات خویش با عقاید دیگران را بیاموزد. یادگیری این مهارتها برای ساختن نظام دانش پایه ای کودک ضروری است و اساس یادگیری بعدی […]

ادامه مطلب

لینک سایت های برگزیده

  کسی نیست که امروزه اهمیت وبسایت خوب را دستکم بگیرد. اما داشتن یک سایت خوب چگونه ممکن است؟ طراحی یک وبسایت خوب چیست و چگونه این امر محقق میشود. تلاش شما باید این باشد که با فناوری های جدید سایتی با ویژگی های مطلوب برای موتور های جستجو و کاربران طراحی کنید . در زیر قصد داریم ۱۳ خصوصیت […]

ادامه مطلب

شرکت پذیرفته شده در بورس و ارائه مجدد صورت های مالی

در صورت تجدید ارائه مکرر صورتهای مالی، سهامداران در خصوص کارایی موسسه حسابرسی شبهه پیدا میکنند. چرا که در شناسایی اشتباهات موجود در صورتهای مالی دوره های قبل ناتوان بوده اند و این امر موجب عدم انتخاب مجدد حسابرس برای دوره بعد میشود.پالمروز و شولز (2004)در تحقیق مزبور تحت عنوان” شرایط و عواقب حقوقی گزارشگری خارج از اصول پذیرفته شده […]

ادامه مطلب
1 2 3 9