حیطه عواطف و نگرش ها و علایق دانش آموزان

پیاژه(1996)می گوید: انسان درست از لحظه تولد به همان اندازه که تحت تأثیر محیط فیزیکی قرار می گیرد از محیط اجتماعی نیز متاثر است جامعه حتی بیشتر از محیط فیزیکی ساختار خود را تغییر می دهد زیرا نه تنها او را مجبور به شناخت واقعیت ها می کند بلکه همچنین نظام از پیش آماده ای از علائم را در اختیارش […]

ادامه مطلب

پژوهش (پایان نامه) : نقش دلبستگی به خدا در تاب آوری وکنترل عواطف بیماران سرطانی

مدل  کیرک پاتریک کیرک پاتریک(1992)،  نظریه پرداز برتر در زمینه دلبستگی به خدا،  با شناسایی سه سبک دلبستگی به خدا ( دلبستگی ایمن،  دلبستگی ناایمن دوسوگرا،  دلبستگی ناایمن اجتنابی)،   مجموعه ای از شاخصها را برای هر سبک دلبستگی برشمرده است: شاخصهای دلبستگی ایمن به خدا اینگونه تعریف می شوند: آندسته از افراد که دلبستگی ایمن به خدا دارند ممکن است […]

ادامه مطلب

دیدگاه های انعطاف پذیری کنشی و روانشناسی مثبت گرا

1- احساس اعتماد به نفس و کارامدی که اجازه می دهد با موفقیت چالش های زندگی را پشت سر بگذرند. 2- موضع گیری فعال در قبال یک مشکل یا مانع، توانایی نگاه به یک مشکل به عنوان مسئله ای که می توانند آن را کندوکاو کنند،تغییر دهند،تحمل کنند یا دوباره به طریق دیگر حل کنند.ایستادگی منطقی در مقابل مشکلات و […]

ادامه مطلب

طرحوارههای ناسازگار اولیه و نیازهای هیجانی اساسی

درباره خود و رابطه با دیگران هستند.به شدت ناکارآمدند.خلاصه اینکه، طرحوارههای ناسازگار اولیه، الگوهای هیجانی و شناختی خودآسیبرسانی هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل گرفتهاند و در سیر زندگی تکرار میشوند. طبق این توصیف، رفتار یک فرد، بخشی از یک طرحواره محسوب نمیشود چون یانگ معتقد است که رفتارهای ناسازگار در پاسخ به طرحواره بهوجود میآیند. […]

ادامه مطلب

راهکارهای مقابله ای و کودکان و نوجوانان

اثر بخشی آموزشی رفتاری والدین ، به عنوان یک روش درمانی برای کودکان مبتلا به اختلال فزون کنشی / نقص توجه ، نشان داده است (چرونیس ، جانسن و راکی ، 2006؛ سادوک و سادوک ، 2005 ؛ مک گوی و همکاران ، 2002 ؛ مک ماهان و فورهند ، 2003،. نقل از عابدی شاپورآبادی، 1391). به نظر می رسد […]

ادامه مطلب

ویژگی های روان سنجی و سبک های یادگیری کلب

انگ، تونی ووالاک (2006)نشان دادند که تاب آوری روانشناختی با هیجانات مثبت رابطه مثبت و با هیجانات منفی رابطه معکوس دارد.جودیت، مکه و دیگران، (2005) تحقیقی با استفاده از 4 نظریه معاصر از مهارت های حل مسالهشامل اسناد ، انتظار – ارزش ، خودکارآمدی و اهداف پیشرفت در زمینه جنسیت و انگیزش انجام داده اند که یافته ها نشان داده […]

ادامه مطلب

اختلالات روانشناختی و علائم اختلال خوردن

در تبیین این یافته می توان بیان کرد نارضایتی بدنی از طریق سه مکانیسم موجب افزایش خطر اختلال های خوردن می شود. اولین مکانیسم فرضی نشان می دهد نارضایتی بدنی به تلاش های افراطی برای رسیدن به لاغری آرمانی با استفاده از رفتارهای رژیمی منجر می شود که در عین حال خطر آسیب های خوردن را افزایش می دهد. مکانیسم […]

ادامه مطلب

نارضایتی بدنی و اختلال های خوردن و روابط با همسالان و نارضایتی بدنی

نظریه های فمینیستی بر نقشی که هنجارهای فرهنگی و انتظارات جنسیتی در شکل گیری تصویر بدنی بازی می کنند، تاکید می ورزند (پولیوی و هرمن، 2004؛ گیلبرت و تامپسون، 1996؛ به نقل از سیرز، 2007). تاثیر این متغیرها به ویژه بر زندگی دختران و زنان جوان که در حال ساختن و بازسازی و رشد هویت هستند و از طرفی رشد […]

ادامه مطلب

نظریه دو عاملی سلامت هیجانی و دیدگاه یادگیری اجتماعی

یکی از مفاهیمی که مزلو ( 1970 به نقل از شولتز، 1377) به عنوان یک نیاز اساسی برای فرد ضروری میداند، حمایت اجتماعی است. وی مشاهده کرد که اکثر افراد نوروتیک که برای روان درمانی به او مراجعه می کنند دارای احساس فقدان امنیت، تعلق خاطر، عشق، توجه و حرمت رنج میبرند. در افراد سالم بین نیازهای اساسی امنیت، تعلق […]

ادامه مطلب

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان

5 . عقل (یا انعطاف پذیری) ( O ) به منظور توصیف معنی این عوامل در جدول بالا تعدادی از ویژگی های این صفات را که نمره بالا یا پایین را در هر عمل شرح می دهد آورده ایم. روان نژندگرایی در برابر ثبات هیجانی قرار می گیرد و طیف وسیعی از احساسات منفی از جمله اضطراب، غمگینی، بدخلقی، تحریک […]

ادامه مطلب

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان

خود فردثبات هیجانیپیشگامفهیمتوافقوجدانی بودن(همان) . علی رغم تاکید تحقیقی تعداد کثیری از محققان بر عوامل پنج گانه شخصیت، اصطلاحات گوناگونی برای هر بعد به کار رفته است که این تنوع صرفا محدود به اصطلاحات است نه مفاهیم پایه ای هر بعد، اما عناوین اصلی که معمولا در تحقیقات مختلف به کار می رود بدین صورت است: 1 . برون گرایی، […]

ادامه مطلب

دورنمای تکاملی شادکامی در روان شناسی

فهم خود کارآمدی اشاره به این دارد که یادگیرندگان می توانند فرآیند یادگیری را صرف نظر از توانایی یادگیری قبلی و به صِرف مساعد بودن محیط،تسهیل کنند (زیمرمن،1990). همین طور، میزان موفقیت دانش آموز در یک تکلیف یادگیری به سطح خود کارآمدی و راهبردهایی بستگی دارد که فرد برای انجام آن انتخاب کرده است(جبلی، 1384). نتایج تحقیقات نشان داده است […]

ادامه مطلب
1 2 3 6