شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء منزلت اجتماعی کتابداران و توسعه‌ سرمایه اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی همدان

تاریخچه کتابخانه های دانشگاهی به مفهوم امروزی و با قوانین مدون، در اروپا به حدود سال 1855 و در آمریکا به سال 1850 می رسد. …

دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع شاخص های کارت امتیازی متوازن

این مدل، ضمن تعریف و تشخیص نیازها و تعیین شاخص های مالی و غیرمالی به اندازه گیری بهره وری سازمان می پردازد در این مدل، …

پایان نامه : ابعاد یادگیری سازمانی

ابعاد یادگیری سازمانی برای اندازه ­گیری یادگیری سازمانی از عامل­های یادگیری استفاده می­ شود.عامل­های یادگیری سازمانی عناصر یادگیری هستند که برآیند انها وسعت و عمق …

دانلود مقاله و پایان نامه مدیریت : سطوح یادگیری :

تاریخچه یادگیری سازمانی واژه یادگیری سازمانی برای اولین بار توسط سایرت و مارچ  در مطالعه اولیه شان روی جنبه های رفتاری تصمیم گیری در سال …

پایان نامه مدیریت در مورد : مفهوم داده، اطلاعات، و دانش

مفهوم داده، اطلاعات، و دانش داده، منشأ تشکیل دانش است. داده ها، واقعیت ها و اعداد خام هستند مانند سرانه هردانش آموز (کیدول، ۲۰۰۰، ص۲۷) …

دانلود پایان نامه مدیریت در مورد ابعاد یادگیری سازمانی:

  ابعاد یادگیری سازمانی شامل مفاهیم واصولی است که نقش کلیدی در توسعه و بهبود خلاقیت، بهره­وری و سود دهی سازمان ایفا می­نماید. تحقق این …

راهنمای پایان نامه مدیریت درباره : بهره وری منابع انسانی

بهره وری منابع انسانی مقدمه: خوشبختی، سعادت و بهروزی هر ملتی وابسته به کار و تلاش همه اقشار جامعه بوده و بهره وری معیاری برای …