ارائه مدلی برای شناسایی فعالیت های قابل واگذاری و نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی در …

امروزه دیدگاه غالب در اقتصاد و مدیریت، کاهش تصدی گری در فعالیت های دولتی و حرکت به سمت خصوصی سازی می باشد. در مدیریت دولتی …

فایل پایان نامه : کیفیت خدمات و رضایت مشتری ، دوقلوهای به هم چسبیده

۱-۱-۱- کیفیت خدمات و رضایت مشتری ، دوقلوهای به هم چسبیده مفاهیم کیفیت خدمات و رضایت از خدمات در نوشتارها و فعالیت های بازاریابی در …

منابع پایان نامه و مقاله در مورد تاکتیکهای بازاریابی ارتباط با مشتری

تاکتیکهای بازاریابی ارتباط با مشتری راه های بسیاری برای بازاریابان وجود دارد که میتوان انتظار داشت که بر روی حفظ مشتری و وفاداری مشتریان تاثیر …

راهنمای پایان نامه مدیریت درباره : ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻓﺮﻭﺵ

‫ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺆﻟﻔﻪﺍﻱ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪﻱ ﺍﺳـﺖ، ﺩﺭ ﺑﺮﺧـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ ﻓـﺮﻭﺵﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻠﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻳﮑﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﭘﺮﺍﺳﺘﻨﺎﺩ …

پایان نامه مدیریت :  اندازه‏ گیری رضایتمندی مشتریان

اندازه‏ گیری رضایتمندی مشتریان سازمان‏ها نیازمند حفظ مشتریان فعلی و همچنین حرکت به سمت مشتریان بالقوه می‏باشند(جابی[۱]،۲۰۰۳) اندازه‏گیری رضایتمندی مشتریان شاخص‏هایی را ارائه می‏دهد تا …