دیدگاه روان تحلیل گری و اختلال اضطراب اجتماعی

ویژگیهای تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی یعنی ترس مشخص و پایدار از موقعیت ها یا عملکرد اجتماعی با بزرگسالان و همسالان که آن ها را در معرض مشاهده ی احتمالی قرار می دهد و آشفته می سازد. در نتیجه، آن ها برای مدتی طولانی در این موقعیت ها حاضر نمی شوند یا به سختی ظاهر می شوند و سعی می کنند […]

ادامه مطلب

اختلال اضطراب اجتماعی و خود کارامدی والدینی

جدول ‏418: آزمون اثر بین آزمودنی در مورد متغیر کمال گرایی والدین 97جدول ‏419: آزمون اثر بین آزمودنی خود کارامدی والدینی 98فصل اول: کلیات پژوهشفصل اول: کلیات پژوهشکلیات پژوهشبیان مساله:امروزه علاقه فزاینده ای برای درک اختلالات کودکی به خصوص اختلالات درونی سازی شده از قبیل اضطراب و افسردگی به وجود آمده است(یاکوبسن و همکاران،2012).چرا که اختلالات اضطرابی شایعترین مشکل روانشناختی […]

ادامه مطلب