دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی نقش کتب دینی دانشگاهی در مقابله با جنگ نرم و وضعیت اعتقادات …

(آلپورت، ۱۹۵۰) و نیز این نظریه که گرایش به خداوند در نتیجه اضطراب های وجودی عمده در انسان از جمله اضطراب مرگ، اضطراب بی معنایی …

فروش اینترنتی فایل پایان نامه مدیریت نظریه‌ فرایند استراتژی

نظریه‌ فرایند استراتژی دیدگاه فرایندی با این فرض آغاز می‌شود که نمی‌توان موفقیت کسب و کار را به شکل نظریه‌ واریانس کدبندی کرد. سازمان نیاز …