مقاله علمی با منبع : بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار …

تفاضل بازده قیمتی سهام با میانگین بازده‌های شرکت ۹۶۲/۰ ۰۳۱/۱ بازده غیر عادی شرکت ۹۸۱/۰ ۰۱۷/۱ نسبت قیمت سهام به سود شرکت ۸۷۱/۰ ۲۳۵/۱   …

پایان نامه بررسی عوامل موثر در گرایش به سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی

بررسی عوامل موثر در گرایش به سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی بر اساس تحقیقات انجام شده، عوامل اساسی که منجر به سیستم ها …

پایان نامه مدیریت : عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری

عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری مشتریان در تمامی بازارهای محصولات رقابتی، ناگزیر از انتخاب در برخی امورند. آنان می توانند برای برآوردن نیازهای خود، …

پایان نامه نظریات مکینون شاو، استیگلیتز[۱] و ساختارگرایان جدید

نظریات مکینون شاو، استیگلیتز و ساختارگرایان جدید همان طور که قبلاً گفته شد، تا سال ١٩٧٠ به طور عموم اعتقاد بر این بود که نرخهای …