شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش دانشگاهی و تعیین اعتبار …

در جامعه امروز، آموزش عالی یگانه وسیله دسترسی به شیوه قوی تر و توسعه و پیشرفت بیشتر است. امروزه همه ملت ها، با هر نظام …

ارزیابی رابطه بین گردش فروش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران با نقدشوندگی اوراق …

در نظریات نوین مالی، وظایف مدیریت مالی یک واحد بازرگانی تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، تصمیمات تأمین مالی و تصمیمات تقسیم سود می باشد. هدف …

بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر …

فنلاند سهولت کاربری، امنیت، منزلت، ویژگی های کمکی، وضعیت مالی فردی، سرمایه گذاری و اکتشاف بد گمان ها، مشتاق ها، بی میل ها، عملگراها k-means …

جستجوی مقالات فارسی – بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر …

منبع: پژوهشگرهمچنین در ارتباط با بخشبندی مشتریان در صنعت بانکداری و صنایع مرتبط با آن پژوهش های زیادی در داخل و خارج از کشور انجام …

خرید اینترنتی فایل پایان نامه : نظریه های ساختار سرمایه

نظریه های ساختار سرمایه نظریه های ساختار سرمایه را می‌توان در یک قالب کلی به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول‌ به نظریه‌های مرتبط با …

خرید پایان نامه مدیریت : تدوین شاخص ها :مسیر حرکت سازمان­ها برای رسیدن به اهداف

نگاه اول در تدوین شاخص ­ها متوجه چشم انداز[۱] و ماموریت[۲] و اهداف کلان، راهبردهای بلند­مدت و کوتاه­مدت و برنامه ­های عملیاتی و به فعالیّت­های …

پایان نامه رشته مدیریت با موضوع : اهمیت سازمان یادگیرنده:

اهمیت سازمان یادگیرنده: با وجود بستری متغیر وپیچیده که سازمانها در آن فعالیت می کنند، ضرورت وجود منابع توانمند جهت ماندگاری سازمان، یک واقعیت قطعی …

خرید اینترنتی فایل تحقیق : ارتباط داده‌، اطلاعات و دانش

ارتباط داده‌، اطلاعات و دانش درک تمایز میان اطلاعات و دانش امری ضروری است، به خصوص در هزاره‌ای که با وفور داده‌ها و اطلاعات مواجه …