تعیین عوامل مؤثر بر تدریس موفق معلمان نمونه در درس ریاضی پایه ی …

­ی کتاب خود با عنوان «فرایند تعلیم و تربیت» بر اهمیت معلم به عنوان عنصر کلیدی در اجرای برنامه ­های درسی تاکید می­ کند و …

پایان نامه مدیریت درباره نظریه های مربوط به سرمایه فکری

نظریه های مربوط به سرمایه فکری «دراکر»[۱] (۱۹۹۳) اندیشمند معروف مدیریت می گوید ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در …

پایان نامه مدیریت در مورد سرمایه اجتماعی )رابطه ای–( مشتری

سرمایه اجتماعی )رابطه ای–( مشتری در نحوه نگرش تئوری های موجود در رابطه با سرمایه اجتماعی تفاوت وجود دارد . بوردیو (۱۹۸۶) خواستگاه سرمایه اجتماعی …

پایان نامه مدیریت درباره : ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل های ارائه شده

ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل های ارائه شده ۲-۲-۴-۱  ابعاد سرمایه فکری براساس مدل ادوینسون و مالون این دو پژوهشگر اجزاء متشکله سرمایه های …

پایان نامه مدیریت : معرفی مدلهای مختلف سرمایه فکری

معرفی مدلهای مختلف سرمایه فکری در انتهای سال ۱۹۹۰، نویسندگان متعددی مانند بروکینگ(۱۹۹۶)، ادوینسون و مالون(۱۹۹۷) استیوارت(۱۹۹۷) و اسویبی(۱۹۹۸) شروع به ارائه چهارچوب هایی کردند …

پایان نامه مدیریت با موضوع : سرمایه فکری

  مفهوم سرمایه فکری همیشه مبهم بوده وتعریف مختلفی برای تفسیر این مفهوم مورد استفاده قرارگرفته است .بسیاری تمایل دارند ازاصطلاحاتی مانند دارایی ها،منابع یامحرک …