دانلود مقاله و پایان نامه : مدل های اندازه گیری سرمایه فکری

مدل های اندازه گیری سرمایه فکری مدل سرمایه فکری اسکاندیا: اسکاندیا اولین شرکت بزرگی است که تلاش منسجمی برای اندازه گیری عوامل پویایی پنهان شناسایی …

منابع پایان نامه مدیریت با موضوع مدل سرمایه فکری بانک ملی استریچیسک

مدل سرمایه فکری بانک ملی استریچیسک[۱] بانک ملی استریچیسک یکی ارائه دهندگان خدمات مالی است. بانک بانک ملی استریچیسک به منظور ارائه مدل سرمایه فکری …

خرید پایان نامه مدیریت : مدل تکنولوژی بروکر[۱]

مدل تکنولوژی بروکر[۱] این مدل بوسیله بروکینگ مؤسس شرکت مشاوره ای تکنولوژی بروکر ارائه شده است. اجزا این مدل عبارتند از: دارایی بازاری دارایی انسانی …

پایان نامه مدیریت درباره سیر پیشرفت مدیریت سرمایه فکری

سیر پیشرفت مدیریت سرمایه فکری اغلب اصطلاح سرمایه فکری مترادف ، با دارائی های ناملموس در نظر گرفته می‌شود .در حالیکه بر اساس تعریف سازمان …

پایان نامه مدیریت درباره تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی

تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی   آموزش یکی از اجزای مهم سرمایه ی انسانی محسوب می شود. نظام آموزشی با درونی سازی …