مسئولیت اجتماعی و سازمانهای خصوصی

از اواسط قرن هجدهم به بعد، ماهیت حامیگری که قبلا به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی و فعالیتهای بشر دوستانه شرکت به حساب میآمد، تغییر یافت و به یک فعالیت هدفمند و وسیلهای برای بازاریابی راهبردی شرکتها تبدیل شد. مطابق با مینگهان (1998)، ادراک قبلی از حامیگری، آن را در زمره کمکهای بلاعوض قرار میداد و تنها منتفعین این فرآیند، […]

ادامه مطلب

به عنوان یک استراتژی و مسئولیت اجتماعی

برطبق نظر میلر، کسب و کارهای سبز تکامل می یابند و شرکت های جدیدی به این روند می پیوندند. او اضافه می کند که اقتصاد سبز به میزان بیش از 209 میلیارد دلار سالانه ارزشیابی می شود و انتظار می رود که تا سال 2020 به 21 میلیارد دلار برسد. مشاهده این آمار برای تمرکز بر دلایل توضیح دهنده تغییر […]

ادامه مطلب

استراتژی‌های بازاریابی و ابعاد مسئولیت اجتماعی

در ضمن اصول اخلاقی در کسب و کار نیز حکم می کند که شرکتها مطلع باشند که فعالیتهایشان چگونه منافع دیگران را تحت تاثیر قرار می دهد (زیگموند و دامیکو، 2001،ص96). اینکه مسئولیت اجتماعی صرفاً مسایل محیطی را در بر می گیرد ساده انگاری است چرا که این تعهد تاثیر بسزایی روی آمیخته های بازاریابی داشته و موجب جرح و […]

ادامه مطلب