ارزیابی فرایند مدیریت عملکرد با بهره گیری از کارت امتیازی متوازن در آموزشکده فنی و حرفه ای شهرستان …

آموزشکده های فنی و حرفه ای باید عملکرد موففیت آمیزی در انجام اهداف خود داشته باشند آگاهی از اینکه عملکرد سازمان تاچه حد در جهت …

پایان نامه مدیریت درباره نظریه های مربوط به سرمایه فکری

نظریه های مربوط به سرمایه فکری «دراکر»[۱] (۱۹۹۳) اندیشمند معروف مدیریت می گوید ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در …

پایان نامه مدیریت درباره : ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل های ارائه شده

ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل های ارائه شده ۲-۲-۴-۱  ابعاد سرمایه فکری براساس مدل ادوینسون و مالون این دو پژوهشگر اجزاء متشکله سرمایه های …

پایان نامه مدیریت درباره : سرمایه در مفهوم کلاسیک و جدید

سرمایه در مفهوم کلاسیک و جدید مفهوم سرمایه را می توان از آرای مارکس دنبال کرد. در مفهوم پردازی مارکس، سرمایه بخشی از ارزش اضافی …

پایان نامه رشته مدیریت : اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری

اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری ۲-۱۴-۱٫ سرمایه انسانی سرمایه انسانی مهمترین دارایی یک سازمان و منبع خلاقیت و نوآوری است.در یک‏ سازمان دارایی های دانشی …