ارزیابی تاثیر عوامل سازمانی بر نتایج مالی و بازاریابی

در سال های اخیر با تحولات صورت گرفته در فن آوری های اطلاعات و ارتباطات با بوجود آمدن مفاهیم جدید در جهانی شدن ، فعالیت …

بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر مبنای انتظارات با رویکرد …

منبع: پژوهشگر۲٫۹٫۱٫۲- چرخه بانکداری موبایلیهمان طور که در شکل نشان داده شده است در چرخه بانکداری موبایلی هر نهادی برای جذب مشتریان بیشتر به سمت …

پایان نامه با موضوع بازاریابی رابطه و مدیریت روابط با مشتری

۲-۴-۹-  بازاریابی رابطه و مدیریت روابط با مشتری گرچه مطالعات گذشته نشانگر پیشرفت چشمگیری در تفهیم اهمیت روابط مبتنی بر مشارکت و همیاری میان خریداران …

پایان نامه رشته مدیریت در مورد : محرک­های توجه به مدیریت ارتباط با مشتری                   

۲-۴-۳- محرک­های توجه به مدیریت ارتباط با مشتری                    الف- محرک­های درون سازمانی رقابت بر سر کسب مشتری تشدید شده است. از نقطه نظر اقتصادی، سازمان­ها …

تعریف خدمت

۱-۱-۱- تعریف خدمت  : تعاریف متعددی از خدمت وجود دارد که برای نمونه می توان به تعریفی که فیلیپ کاتلر وگری آرمسترانگ درکتاب اصول بازاریابی …

دانلود پایان نامه مدیریت در مورد تاریخچه بانکداری الکترونیک

تاریخچه بانکداری الکترونیک هزینه بالا نیروی کار و رقابتی شدن فضای کسب کار در دهه ۱۹۶۰، صنایع پر کاری مانند بانکداری را مجبور به خودکارسازی …

پایان نامه مدیریت : روش های پرداخت در بانکداری الکترونیک

روش های پرداخت در بانکداری الکترونیک ۱-پول الکترونیک ۲-چک الکترونیک ۳-انواع کارتها (فکورثقیه،۱۳۸۴)   پول الکترونیک ۱-تعریف جامعه اروپا : الف: برروی قطعه ای الکترونیکی …