بررسی نقش کتب دینی دانشگاهی در مقابله با جنگ نرم و وضعیت اعتقادات دینی جوانان از …

براساس آن است. از طریق مدل، میتوان به بررسی انواع، میزان و تغییرات دینداری در طول زمان پرداخت. در این خصوص، مدلها و سنجههای متعددی …

منابع مقالات علمی : نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

اقدام و از این طریق زمینه را برای وقوع رفتار تبهکارانه از بین برد. بررسی ها نشان می دهد یکی از دلایل ارتکاب جرم، نیاز …

دانلود پایان نامه مدیریت در مورد آموزش فرهنگ سازمان : جامعه پذیری

  جامعه پذیری فرایندی است که افراد از طریق آن تبدیل به انسان های اجتماعی میشوند. براساس مطالعات روانشناسان ؛ جامعه پذیری فرایندی که از …