مطالعه روند مشارکت و همکاری علمی در ویکی‌پدیای فارسی

همکاری علمی یک پدیده اجتماعی در پژوهش است که از سال 1960به صورت نظام مند مورد مطالعه قرار گرفته است (گلانزل و شوبرت، 2004). به …

پایان نامه مدیریت درباره : تعاریف تفکر انتقادی

تعاریف تفکر انتقادی تفکر انتقادی از زمان سقراط و روش گفتگوی اکتشافی وی با فلسفه در ارتباط است. منطقیون غیررسمی، تفکر انتقادی را به عنوان اصطلاح …

خرید پایان نامه ضرورت تفکر استراتژیک

ضرورت تفکر استراتژیک هر چند درحوزه نظری مدیریت استراتژیک، تعاریف متعددی برای بیان مفهوم تفکر استراتژیک وجود دارد، اما تفکر استراتژیک تدوین هنرمندانه استراتژی بر …