قانون مجازات اسلامی و قاچاق کالا و ارز

1-1-3- جرم واحد: به موجب تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 (قسمت آخر ماده 47 ق. م. ا. مصوب 1370) در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. در این زمینه می توان به ماده 29 […]

ادامه مطلب

تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا

به نظر می رسد ماده 3 مرقوم، از بابت صلاحیت و اختیار ضبط کالا و ارز برای سازمانهای کاشف، مخالف مفاد بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز بوده و لذا دادگاهها در راستای وظیفه ای که در خصوص عمل نکردن به آیین نامه های خلاف قانون دارند. نباید در رسیدگی های […]

ادامه مطلب

قاچاق کالا و ارز و محصولات فرهنگی

4- کاهش درآمد و عواید گمرکی دولت دولت همواره از کالاها به هنگام ورود به کشور براساس نوع ضرورت و اهمیت آنها حق عوارض و گمرک دریافت می کند لیکن قاچاقچیان با توسل به شیوه های غیرقانونی، علاوه بر واردات کالاهای غیرضروری از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی طفره رفته و از این طریق نیز به اقتصاد کشور ضربه وارد […]

ادامه مطلب

تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا

الف) قاچاق ارزارز در یک مفهوم پول نقد رایج کشورهای خارجی است و در مفهوم دیگر شامل کلیه وسایل پولی پرداختهای خارجی می باشد. پولهای معتبر در سطح بازارهای جهانی را که معمولاً نوسانات کمتری از منظر ارزش دارند و ارز حهانی گویند مانند مارک آلمان، دلار آمریکا، پوند انگلیس ین ژاپن. به استناد ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات […]

ادامه مطلب