تغییرات سرمایه در گردش و کیفیت اقلام تعهدی

آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت گذاری شده است؟هیچ رابطه مثبت قوی بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های غیرعادی آتی سهام وجود ندارد و شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت گذاری شده نیست.16لوی و همکاران (2007)آیا ویژگی‏های خاص شرکت نظیر کیفیت سود، تعیین کننده رتبه‏بندی خطرپذیری نزد تحلیل‏گران است.خطرپذیری ویژه شرکت، اندازه، نسبت ارزش […]

ادامه مطلب

مدیریت سرمایه در گردش و شرکت‌های پذیرفته شده

به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان صورت های مالی پیشنهاد می شود که در تصمیم گیری های خود به ساختارهای حقوق مالکانه شرکت توجه کنند زیرا تاثیر قابل توجهی بر ضریب حساسیت سرمایه گذاری در خالص دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به جریان نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی دارد.با توجه به قانون اجرای […]

ادامه مطلب