تجارب بین المللی برخی از کشورها در بانکداری الکترونیک و استفاده از پول الکترونیکی

15- زیر ساختهای بازار سهام16- اعضای اداره کنندگان گروههای استفاده کننده 17- مؤسسات مدیریت سرمایه گذاری (دلیجانی، 1387)2-14-4 ساز و کار عمل سوئیفتسوئیفت یک شبکه مطمئن برای مؤسساتی است که عضو آن هستید بر طبق شرایط و قوانین سوئیفت، اعضای آن حتماً باید بانک یا مؤسسه مالی باشد و از مؤسسه سوئیفت امتیاز خریداری کرده باشند. هرکدام از متقاضیان (منظور […]

ادامه مطلب

بانکداری الکترونیک در ایران و پذیرش بانکداری الکترونیکی

تداخل سیاست گذاری، اجرا، نظارتپراکندگی سبک مدیریت و مراکز تصمیم گیری بانکداری الکترونیکعدم وجود یک طرح با برنامه قبلی مشخصابعاد عوامل اقتصادی – مالی به عنوان مانع ایجاد توسعه و بانکداری الکترونیک در ایران:مشکل بودن تأمین هزینه های مربوط به بسترهای مخابراتیبالا بودن هزینه های به روز رسانی شبکه هابالا بودن هزینه های مربوط به توسعه شبکه های ماهواره ای […]

ادامه مطلب

مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاه بانک ها و مزایای بانکداری الکترونیکی

بانکداری الکترونیکی، یکپارچه سازی بهینه همه فعالیت های یک بانک از طریق به کارگیری فن آوری نوین اطلاعات است که امکان ارائه کلیه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم می کندblount et al., 2005) ).بانکداری الکترونیکی به معنای ارائه کلیه خدمات بانکی از جمله نقل و انتقال منابع از طریق شبکه ارتباط عمومی و قابل دسترس رایانه ای می باشد […]

ادامه مطلب

کیفیت خدمات الکترونیک و بانکداری الکترونیکی

آیا بین اعتماد در وب سایت ها و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد؟آیا بین عادت در وب سایت ها و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد؟آیا بین شهرت (اعتبار) در وب سایت ها و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد؟1-7 تبیین و تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق:در این تحقیق کیفیت خدمات، ارزش دریافت شده، اعتماد، عادت، شهرت (اعتبار) به عنوان […]

ادامه مطلب

مزایای بانکداری الکترونیک و زمینه های فناوری اطلاعات

نرخ بازگشت مالی یک استراتژی نام تجاری یکپارچه، می تواند فوق العاده باشد. نامهای تجاری برای سهامداران به طرق ذیل ایجاد ارزش می کند:انتخاب مصرف کنندگان را هدایت می کند: در محیط بازار جهانی که مصرف کنندگان با محصولاتی مواجه می شوند که به لحاظ کلیه جوانب برابر هستند، نام تجاری یک راه میان بر برای فرآیند تصمیم گیری آنها […]

ادامه مطلب

بانکداری الکترونیکی و بانکداری الکترونیک

رضایتمندی مشتری سرعت در ارائه خدمات بانکی، ساده بودن فرآیند ارائه خدمات بانکی، متنوع بودن خدمات بانکی، خدمات بانک در بعدازظهر، روابط عمومی فعال، رسیدگی به شکایات و پیشنهادات، علاقه و انگیزه کارکنان نسبت به کار، اعطای تسهیلات کوتاه مدتفنآوری دسترسی به صورتحساب از طریق اینترنت، تعداد دستگاه ATM، خدمات ارائه شده از طریق موبایل مانند دریافت مانده حساب و […]

ادامه مطلب