مقاله علمی با منبع : بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار …

تفاضل بازده قیمتی سهام با میانگین بازده‌های شرکت ۹۶۲/۰ ۰۳۱/۱ بازده غیر عادی شرکت ۹۸۱/۰ ۰۱۷/۱ نسبت قیمت سهام به سود شرکت ۸۷۱/۰ ۲۳۵/۱   …

متن کامل پایان نامه مدیریت : مزایای پیاده سازی بورس الکترونیک

مزایای پیاده سازی بورس الکترونیک استقرار بورس الکترونیک مزیتهایی چشمگیری را برای مشارکت کنندگان بازار سرمایه فراهم می‏آورد. این مزیتها را می توان از سه …

فروش اینترنتی فایل پایان نامه مدیریت تورش های رفتاری

تورش های رفتاری منظور از تورش، انحراف از تصمیم گیری­های درست و بهینه است .از آنجائیکه زمان و منابع شناخت محدود هستند، نمی توانیم داده …