مقاله علمی با منبع : بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار …

تفاضل بازده قیمتی سهام با میانگین بازده‌های شرکت ۹۶۲/۰ ۰۳۱/۱ بازده غیر عادی شرکت ۹۸۱/۰ ۰۱۷/۱ نسبت قیمت سهام به سود شرکت ۸۷۱/۰ ۲۳۵/۱   …

دانلود مقاله و پایان نامه : مدل های اندازه گیری سرمایه فکری

مدل های اندازه گیری سرمایه فکری مدل سرمایه فکری اسکاندیا: اسکاندیا اولین شرکت بزرگی است که تلاش منسجمی برای اندازه گیری عوامل پویایی پنهان شناسایی …

خرید پایان نامه مدیریت : مدل تکنولوژی بروکر[۱]

مدل تکنولوژی بروکر[۱] این مدل بوسیله بروکینگ مؤسس شرکت مشاوره ای تکنولوژی بروکر ارائه شده است. اجزا این مدل عبارتند از: دارایی بازاری دارایی انسانی …

پایان نامه : معیارهای ارزیابی عملکرد مالی از دیدگاه های مختلف

معیارهای ارزیابی عملکرد مالی از دیدگاه های مختلف در بعضی از متون (باسیدور؛ ۱۹۹۷) معیارهای اندازه‌گیری عملکرد را با توجه به نوع اطلاعات مورد استفاده …

پایان نامه مدیریت : عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری

عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری مشتریان در تمامی بازارهای محصولات رقابتی، ناگزیر از انتخاب در برخی امورند. آنان می توانند برای برآوردن نیازهای خود، …

پایان نامه مدیریت درباره نظریه های مربوط به سرمایه فکری

نظریه های مربوط به سرمایه فکری «دراکر»[۱] (۱۹۹۳) اندیشمند معروف مدیریت می گوید ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در …