شناسایی مولفه های اخلاق حرفه ای کارآموزان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز از نظر …

: تغییر و رشد سریع تکنولوزی و صنایع، میل زیاد ترکیب بین رشته ها و بوجود آمدن رشته های بین رشته ای موجب پیچیده و …

دانلود پایان نامه مدیریت درباره نیازهای معنوی کارکنان و ظهورپارادایم معنویت در محیط کار

نیازهای معنوی کارکنان و ظهورپارادایم معنویت در محیط کار امروزه افراد زیادی در کارشان احساس نارضایتی، بی‌قراری و عدم امنیت دارند (Marques,2005,83). موریس (۱۹۹۷) عقیده …

دانلود پایان نامه مدیریت در مورد مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی

مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی   مفاهیم مهم در شهروند‌مداری سازمانی عباتند از: تقابل، اعتماد، مشروعیت و عدالت سازمانی. هرکدام از این مفاهیم بر …

پایان نامه راه های ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی در سازمان

راه های ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی در سازمان با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی در توسعه اجتماعی و سازمانی، لازم است برای افزایش ذخیره …