بهبود تصویر برند بانک سینا و رابطه مثبت و معنی دار

* در اولین و مهمترین گام ارائه خدمات مطلوب به مشتریان ( همچون بهبود تعامل با مشتری، اقدامات تشویقی و…) به آنها صورت گیرد پس از ارائه خدمات نیز تماس خود را با آنها حفظ کنند و با به حداکثر رساندن فایده مورد انتظار مشتری و ایجاد روابط مستحکم سعی در حفظ و ترغیب آنها به سرمایه گذاری نمایند سعی […]

ادامه مطلب

بهبود تصویر برند بانک سینا و رابطه مثبت و معنی دار

000/0337/12تأییدرفتار نیروی انسانی بهبود تصویر برند0/263000/00588/0تأییدنتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش هایی که در فصل حاضر از نظر گذشت در جدول فوق خلاصه و ارائه شده است. استدلال لازم برای تایید یا رد فرضیات تحقیق به این صورت است که ضریب مسیر (ضریب رگرسیونی) زمانی داری تفاوت معنی دار با مقدار صفر است که مقدار سطح […]

ادامه مطلب

تصمیم گیری مصرف کننده و رضایت مندی از برند

بصورت تفصیلی آگاهی از برند عبارت است از توانایی مشتریان در تشخیص و بخاطر آوری برند و یک ارتباط میان برند و طبقه محصول وجود دارد، اما این ارتباط الزاماً قوی نیست. آگاهی از برند فرآیندی است که برند فقط در یک سطحی شناخته شده است که مشتریان به برند رتبه بالایی را متصور می شوند؛ یعنی برند سریع تر […]

ادامه مطلب

تصویر ذهنی از برند و نام و نشان تجاری

گروه آخر، دیگر دارایی های اختصاصی نام تجاری را بیان می‎‎کند، مانند امتیازات و حق ثبت ها، علامت‎های تجاری ، روابط کانال ها و غیره . دارایی هایی نام و نشان تجاری اگر بتوانند از ورود رقبا برای تضعیف وفاداری مشتری جلو گیری کنند، بالاترین ارزش را خواهند داشت.(آکر، 2004، ص137)2-2-11 عوامل تداعی برندنظریه ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری […]

ادامه مطلب

مسئولیت اجتماعی برند و رفتار مصرف کنندگان

تداعی مبتنی بر تجربه: تجربه برند از مجموعه تعاملات بین مشتری با یک برند، یک شرکت یا قسمتی از یک سازمان نشات می گیرد. 1-9 تعریف عملیاتی متغیرهاتعریف عملیاتی، یک مفهوم و به بیان دقیق تر، یک متغیر را به صورت اعمال و اموری که در مطالعه به عنوان معرف و معادل آن مشخص می‎‎شوند، تعریف می‎‎کند و این امکان […]

ادامه مطلب

اختلال هویت جنسی و ویژگی های شخصیتی و اختلال هویت جنسی و سبک های والدینی

اما عمده فرضیات روان تحلیلی در مورد شکل گیری اختلال هویت جنسی را استالر مطرح کرده است. او در این فرضیه چنین ساختار خانوادگی را برای مرد مبتلا به اختلال هویت جنسی بیان می کند. مادر چنین پسری خود در دوران کودکی مبتلا به اختلال هویت جنسی بوده و یک مردانگی قوی همزمان با زنانگی خود داشته است. مادربزرگ این […]

ادامه مطلب

ارزش های بنیادین و هویت فردی

ـ آتش کار: ولی مهجور… با پنجره های شکسته.ـ راننده: طوفان دیشب خرابش کرده… چراغ ها شکسته.ـ مالی چی: و حالا نتیجه؟ـ راننده: نتیجه… اینه که علائم مشخصی وجود نداره… یعنی اینکه ایستگاه بازه.ـ آتش کار: عکس آن هم درسته.ـ راننده: یادت نره قطار اکسپرس داره از پشت می آد.ـ مالی چی: من معتقدم منتظر بمونیم.ـ راننده: تا قطار اکسپرس […]

ادامه مطلب

تصویر برند مفهومی و مدیریت استراتژیک

برند به مثابه سازمانبرند به مثابه شخصبرند یه مثابه سمبل. هویت برند تعیین کننده فردیت، آرمانها و اهداف، ارزش ها و علائم شناسایی برند تجاری است. از دیدگاه کاپفر تفاوت هویت و تصویر برند در این است که هویت، آن چیزی است که شما هستید، در حالی که تصویر برداشتی است که مصرف کننده طی ارتباط با شما از شما […]

ادامه مطلب

ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده و شیوه های قیمت گذاری

“جایگاه سازی برند شرکت عبارت است از ایجاد، تقویت و به کارگیری هدفمند و سیستماتیک مجموعه ای از قابلیت های بازارشناسی و بازارسازی، تولیدی، یادگیری، نوآوری و توانمند سازی و تعهدپذیری کارکنان جهت شکل دهی هویتی منسجم از برند شرکت و ارائه این هویت در قالب یک تصویر یکپارچه و متمایز به مشتریان از طریق قابلیت های ارتباطی و تعاملاتی”. […]

ادامه مطلب

منابع شخصیت برند و ویژگی های شخصیت

برون گراییسازگاریبا وجدان بودنروان رنجوریآزاد منشی. (یی لین، 2010)در مطالعه صورت گرفته توسط پرپلکین و دی ژنگ (2011)، صلاحیت و صداقت به عنوان ابعاد مطلوب شخصیت برند که می تواند اعتماد بهتر مشتری را جلب نماید شناخته شد؛ چرا که مشتریان سازمان ها، عموماً به طور سیستماتیک درگیر پردازش اطلاعات هستند و یک سازمان نمی تواند شخصیت بیشتری نسبت به […]

ادامه مطلب

پایان نامه رایگان مدیریت : تصویر ذهنی از برند

مصرف‌کنندگان ادراک شده است و اینکه این برداشت با موضع یابی برند مطابقت دارد یا خیر و در نتیجه به تعیین و تنظیم استراتژی‌های ارتباطات بازاریابی بپردازند (سلین و چارلز، 2006). با تکرار این روش مدیران میتوانند تغییرات ایجاد شده در تداعی‌های برند در ذهن مصرف‌کننده را در طول زمان بررسی نمایند و ارزیابی کنند که آیا برنامه‌ها‌ی بازاریابی، برداشت […]

ادامه مطلب

تصوير برند//پایان نامه درباره شخصيت برند

آکر در سال 1996 موضوع هویت برند را مطرح می‌کند و ابعادی را معرفی می‌کند که هویت یک برند را معرفی می‌كند. برطبق نظر آکر، این ابعاد عبارتند از: برند به مثابه محصول برند به مثابه سازمان برند به مثابه شخص برند یه مثابه سمبل. هویت برند تعیین کننده فردیت، آرمانها و اهداف، ارزشها و علائم شناسایی برند تجاری است […]

ادامه مطلب
1 2 3 10