پایان نامه مقابله با استرس، مسئولیت اجتماعی

هوش میان­فردی این فرا­عامل هوش­هیجانی شامل همدلی، مسئولیت­اجتماعی و روابط بین­فردی است که در زیر تعریف شده­اند و اساساٌ مربوط به توانایی آگاه بودن از احساسات، نگرانی­ها و نیازهای دیگران، و توانایی ایجاد و حفظ روابط خشنود­کننده متقابل مشارکتی و سازنده می­باشد. آن­هایی که در این حوزه کنش خوبی دارند، مسئولیت­پذیر و قابل­اتکاء هستند. آن­ها دیگران را می­فهمند، با آن­ها […]

ادامه مطلب

مسئولیت اجتماعی شرکت و تبلیغات توصیه ای

برقراری و حفظ روابط با هواداران از طریق تکنولوژیهای ارتباطی مانند سایت رسمی شرکت و ایجاد سایتهای هواداری و سیستمهای اطلاع رسانی پیامکی.(با توجه به شکل2-2)بخشبندی بازار بر اساس میزان اشتیاق و تعلق هوادار و تدوین برنامههای بازاریابی متناسب با نیازها و خواستههای این بخش ها.با درک صحیح مفهوم شناسهی هواداری در فصل دوم میتوان درک درستی از الگوهای شناسهی […]

ادامه مطلب

مسئولیت اجتماعی شرکت و ابعاد تصویر شرکت

جدول (3-2)؛ دلایل استفاده شرکتها از حامیگری(عبدوی،1391، ص36)جدول (3-2)؛ دلایل استفاده شرکتها از حامیگری(عبدوی،1391، ص36)محققروش شناسیاهداف حامی گری حاصل شدههووک و همکاران (1990)بررسی 19 شرکت مختلف در نیوزلندتوالی اهداف به ترتیب اولویت : (1) بهبود حسن نیت (2) بهبود تصویر شرکت (3) افزایش آگاهی (4) بهبود سود آوری (5) علاقه مدیریت و (6) استخدام کارکنان برترمارشال و کوک (1992)مصاحبه با […]

ادامه مطلب

مسئولیت اجتماعی و سازمانهای خصوصی

از اواسط قرن هجدهم به بعد، ماهیت حامیگری که قبلا به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی و فعالیتهای بشر دوستانه شرکت به حساب میآمد، تغییر یافت و به یک فعالیت هدفمند و وسیلهای برای بازاریابی راهبردی شرکتها تبدیل شد. مطابق با مینگهان (1998)، ادراک قبلی از حامیگری، آن را در زمره کمکهای بلاعوض قرار میداد و تنها منتفعین این فرآیند، […]

ادامه مطلب

مسئولیت اجتماعی برند و رفتار مصرف کنندگان

تداعی مبتنی بر تجربه: تجربه برند از مجموعه تعاملات بین مشتری با یک برند، یک شرکت یا قسمتی از یک سازمان نشات می گیرد. 1-9 تعریف عملیاتی متغیرهاتعریف عملیاتی، یک مفهوم و به بیان دقیق تر، یک متغیر را به صورت اعمال و اموری که در مطالعه به عنوان معرف و معادل آن مشخص می‎‎شوند، تعریف می‎‎کند و این امکان […]

ادامه مطلب

به عنوان یک استراتژی و مسئولیت اجتماعی

برطبق نظر میلر، کسب و کارهای سبز تکامل می یابند و شرکت های جدیدی به این روند می پیوندند. او اضافه می کند که اقتصاد سبز به میزان بیش از 209 میلیارد دلار سالانه ارزشیابی می شود و انتظار می رود که تا سال 2020 به 21 میلیارد دلار برسد. مشاهده این آمار برای تمرکز بر دلایل توضیح دهنده تغییر […]

ادامه مطلب

استراتژی‌های بازاریابی و ابعاد مسئولیت اجتماعی

در ضمن اصول اخلاقی در کسب و کار نیز حکم می کند که شرکتها مطلع باشند که فعالیتهایشان چگونه منافع دیگران را تحت تاثیر قرار می دهد (زیگموند و دامیکو، 2001،ص96). اینکه مسئولیت اجتماعی صرفاً مسایل محیطی را در بر می گیرد ساده انگاری است چرا که این تعهد تاثیر بسزایی روی آمیخته های بازاریابی داشته و موجب جرح و […]

ادامه مطلب

مسئولیت اجتماعی

همدلی: توانایی شناخت هیجانات و عواطف دیگران، همدلی یعنی ایجاد حس مشترک با یکدیگر، یعنی همان احساسی که دیگری به آن دست یافته است داشته باشیم. افراد همدل به دیگران توجه دارند و به نگرانی و علایق آنها توجه نشان میدهند.مسئولیت اجتماعی: نشان دادن خود به عنوان عنصری سازنده، مشارکت کننده، دارای حس همکاری درگروه خویش و دارای وجدان اجتماعی […]

ادامه مطلب

مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان و مفهوم بازاریابی اجتماعی

این تحقیق از حیث هدف کاربردی و ازحیث روش گردآوری داده ها توصیفی و پیمایشی است.در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه داده ها جمع آوری گردیده است. این پرسشنامه ها به روش نمونه گیری خوشه ای بین مشتریان توزیع گردید و تعداد 254 عدد از پرسشنامه های برگشتی مورد تایید اولیه قرار گرفتند.دراین پژوهش تعداد 6 فرضیه مطرح گردیده […]

ادامه مطلب

مسئولیت پذیری و امنیت اجتماعی

علاوه بر آن، دارایی های بلند مدت سرمایه گذاری شده در هنگام مقتضی مستهلک می گردد.گزارشات مالی جامع )تلفیقی دولت آمریکا CFR (که گزارشات مالی مستحکم ارائه می دهد که تا حدودی از سطوح هویتی آن و گزارشات مربوط به آن متفاوت است .یک گزارش هدفمند و عمومی دولت )مرکزی ( از حسابداری برای عموم آمریکاییان در بخش مالی است […]

ادامه مطلب

مسئولیت‌پذیری اجتماعی و آیین نامه های دولتی

امیرمؤمنان علی(ع) مسئله تأمین زندگی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان را از وظایف سازمان می داند و به مدیران گوشزد می کند که به طور جدی به این امر توجه کنند. 2-2-4-3- راهکارهای مربوط به وضعیت فرهنگی و هنجارهای حاکم:راهکارهایی که در این بخش اشاره می شوند، جنبه فرهنگی و اجتماعی دارند. هرچند به کارگیری برخی از راهکارها دشوار، زمان […]

ادامه مطلب

مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان و مدیریت ارتباط با مشتریان

2. بعد اشتیاق و هیجان: مواردی نظیر روحیه و جسارت یک برند را در بر می گیرد. 3. بعد صلاحیت (شایستگی): به قابلیت اطمینان و موفقیت یک برند اشاره دارد. 4. بعد کمال (خبرگی): سطح بالای برند را شامل می شود مواردی همچون باشکوه و جذاب بودن. 5. بعد قوت و استحکام: بیانگر مستحکم و قوی بودن یک برند می […]

ادامه مطلب
1 2 3 40