مزیت رقابتی پایدار و ارتباطات بازاریابی

جدول 16-4………………………………………………………………………………………………………………………………..124جدول 17-4………………………………………………………………………………………………………………………………124جدول (1-5)؛ خلاصه نتایج آزمون فرضیههای تحقیق……………………………………………………………….1291-1) مقدمهحامیگری یکی از روشهای سرمایهگذاری در ورزش است که از طریق آن تیمها و رویدادهای ورزشی مورد حمایت قرار میگیرند و حامی نیز میتوانند از طریق آن مشتریان جدید را برای شرکت جذب و حفظ نماید. شرکتها با تقویت ارتباطات خویش در رویدادها و وقایع ورزشی به فرصتهای تجاری بیشتری میاندیشند. […]

ادامه مطلب

مزیت رقابتی پایدار و عوامل کلیدی موفقیت

اطلاع از موجودیاطلاع گردش حسابانتقال وجه دریافت گردش حساب به صورت فکسمسدود کردن روزانهآگاهی از وضعیت چکهای صادرشدهمسدود کردن یک برگ چکتغییر رمز (الهیاریفرد، 1382 )2-2-6 عوامل کلیدی موفقیت(csf)صنعت بانکداریکاربرد عوامل حیاتی موفقیت (csf) رویکردی است که فاکتورهای مناسب و واقعی را در صنعت بانکداری مشخص مینماید. در شرایط رقابتی، مدیران باید بر نقاط قوتی تآکید نمایند که برای بانک […]

ادامه مطلب

روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات و مزیت رقابتی پایدار

سرمایه انسانی سبب شده که سازمان ها تا حد زیادی به دانش و مهارت های کارکنان شان برای ایجاد درآمد و رشد و همچنین ، بهبود کارایی و بهره وری متکی شوند.سرمایه ساختاری/ سازمانی: شاخصی بر مبنای سرمایه ساختاری است. سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیرانسانی دانش در سازمان می شود که در برگیرنده پایگاه های داده، نمودارهای سازمانی، فرآیندها، […]

ادامه مطلب

کشورهای توسعه یافته و مزیت رقابتی پایدار

امروزه در جامعه فراصنعتی دانش به یک منبع کلیدی اقتصاد تبدیل گردیده که می توان به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی پایدار بکار گرفت زیرا تقلید آن بسیار مشکل است. در یک سازمان دانش محور، که در آن دانش بخش بزرگی از ارزش یک محصول و همچنین ثروت یک سازمان را تشکیل می دهد روشهای سنتی حسابداری که مبتنی بر […]

ادامه مطلب

مفهوم مزیت رقابتی پایدار و انواع استراتژی رقابتی

وفاداری مشتری به نام و نشاننسبت زمان تحویل رقابتی به تحویل (lead Time)ثبات سنی سودآوری صنعتموانع فنی ورود به بازارنسبت توان چانه زنی مشتری به تولید کنندهتوان چانه زنی تامین کنندهتاثیر مقررات دولتیاستفاده از ظرفیت صنعتقابلیت جانشینی محصولایجاد کسب و کار پس از فروشظرفیت صنعت در پاسخگوئی به تقاضای جدیدتصویر ذهنی صنعتشکل2-6 : متغیرهای ارزیابی در ماتریس شل/دی پی امماخذ: […]

ادامه مطلب

مزیت رقابتی پایدار و تئوری سازمان صنعتی

تئوری سازمان صنعتی تئوری سازمان صنعتی، دیدگاه خارج مداری است که در آن ساختار صنعت حائز اهمیت است. ویژگی های ساختاری صنعت عبارتند از: وجود و ارتفاع موانع برای ورود، تعداد بنگاه ها و اندازه نسبی آنها، وجود و درجه تمایز محصول در صنعت توسط پورترارائه شد(Porter, 1980) . تاکید اولیه این تئوری بر تجزیه و تحلیل بیرونی رقابت متمرکز […]

ادامه مطلب

کسب مزیت رقابتی

فرضیه های تحقیقفرضیه یک قضیه شرطی یا فرضی است که تأیید یا رد آن باید براساس سازگاری مفاهیم آن و به استناد مدارک تجربی و دانش، آزمایش شود. به عبارت ساده تر فرضیه جمله ای است که انتظارات محقق را در زمینه رابطه بین متغیرها بیان می کند. بر این اساس فرضیه های این تحقیق عبارتند از:فرضیه 1. عوامل ذاتی […]

ادامه مطلب

مزیت‌های رقابتی قلمرو محیطی

یکی دیگر از منابع رقابتی پایدار در سازمانها، یادگیری سازمانی است. سازمان هایی که اساس شان بر مبنای یادگیری است سعی دارند کارشان را بهتر انجام دهند. از دید آنها یادگیری بهترین راه بهبود عملکرد در درازمدت است. کالهن ویک از شرکت «ویک و دیوید» از دانشکده مدیریت میشیگان تحقیقی پیرامون یادگیری سازمانی انجام دادند که طی آن 48 سازمان […]

ادامه مطلب

مزیت های بازاریابی سبز و وفاداری مشتری

–  چرخه سبز : داشتن یک نگرش واکنشی بوسیله استفاده روابط عمومی برای تکذیب یا بی اعتباری یا انتقاد عمومی از فعالیت های سبز شرکت–  فروش سبز : داشتن یک نگرش فرصت طلبانه با اضافه کردن برخی ادعاهای سبز برای محصولات موجود با تمایل به فروش بالاتر–  محصول سبز : علاقه مندی مناسب به اینکه سبز سازی منجر به ذخیره هزینه می […]

ادامه مطلب

مزیت متجانس در مقابل نامتجانس

الف) قابلیت های کارآفرینی: این نوع قابلیت ها بیانگر توانایی شرکت در شناسایی و جذب مشتریان با ارزش و بهره برداری از فرصت های موجود بازار و ایجاد فرصت های جدید است. ب) قابلیت های فنی: این نوع قابلیت ها باعث توسعه و ارتقای خلاقیت، کارایی، انعطاف پذیری، سرعت یا کیفیت فرآیندهای شرکت و نیز بهبود کیفیت محصولات شرکت می […]

ادامه مطلب

فروش فایل پایان نامه : مدیریت ارتباط با مشتری و ابعاد آن بر توسعه توان رقابتی

دسته ای از عملکردهای CRM است که تبادل بین مشتریان و سازمانها را تسهیل می نماید. ارتباطات یک طرفه می بایست جای خود را به ارتباطات دوطرفه دهد به نحوی که مشتری را با مسائلی که مرتبط با خرید آتی او می باشد درگیرنماید. به عبارت دیگر مدیریت ارتباط با مشتریان ترکیبی از عملکردهایی از مدیریت ارتباط با مشتریان را […]

ادامه مطلب

چرا صنعت و کسب‌وکارها به نورومارکتینگ نیاز دارند؟ مثالی از پپسی و کوکاکولا

در سال ۲۰۰۲ فقط در امریکا حدود ۶۰۸ میلیارد دلار روی وسیله عادی تحقیقات بازار هزینه شد. این مبلغ خیلی زیادیه اونم با در نظر گرفتن اینکه دلایل علمی کمی مبنی بر موثر بودن روش های سنتی تحقیقات بازار مثل گروه های کانونی هست (زالتمن، بولتن خبری تحقیقات مغز، ۲۰۰۵). دلایلی هست که نشون می دهد ۸۰ درصد تحقیقات بازار […]

ادامه مطلب
1 2 3 16