قاچاق کالا و ارز و فتحعلی شاه قاجار

1. اجتهادی، سید عبدالمجید، سیر تاریخی تقنینی قاچاق کالا و ارز و شیوه رسیدگی به آن و حقوق کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1384، ص 26.2. راوندی، مرتضی، تاریخ اجتماعی ایران، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1374، جلد اول، ص 669.3. (یکتایی، مجید، پیشین، ص 26. 4. اجتهادی، سید عبدالمجید، پیشین، ص 95. 1. همان منبع، ص 98. 2. […]

ادامه مطلب

تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا

(1) مقام تقنینی سیاست جنایی در سال 1374، با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز با دیدگاهی یک جانبه گرایانه و بخشی نگری و به جای ریشه یابی برای رفع علت ها صرفاً به مبارزه با معلول پرداخته و به جای پرداختن به جنبه های پیشگیرانه معضل قاچاق سعی کرده از طریق برخورد با […]

ادامه مطلب

وزارت امور خارجه و قاچاق کالا و ارز

برادل، ژان، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات سمت، 1381. بکاریا، سزار، رساله جرائم و مجازاتها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات میزان، 1385. بنایی، رضا، آشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا، انتشارات بازرگانی، چاپ چهارم، 1377. بهرامی، محسن و قاسمی، بهروز، آسیب شناسی قاچاق کالا و ارز در ایران، تهران، انتشارات فارابی، […]

ادامه مطلب

قانون مجازات اسلامی و قاچاق کالا و ارز

1-1-3- جرم واحد: به موجب تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 (قسمت آخر ماده 47 ق. م. ا. مصوب 1370) در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. در این زمینه می توان به ماده 29 […]

ادامه مطلب

تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا

به نظر می رسد ماده 3 مرقوم، از بابت صلاحیت و اختیار ضبط کالا و ارز برای سازمانهای کاشف، مخالف مفاد بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز بوده و لذا دادگاهها در راستای وظیفه ای که در خصوص عمل نکردن به آیین نامه های خلاف قانون دارند. نباید در رسیدگی های […]

ادامه مطلب

تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا

3- معاون باید عالماً و عامداً به جرم اصلی یاری رسانیده باشد. لذا فرد ی که با مشاهده خودرو متوقف شده در حاشیه جاده به قصد رهایی متهمین از خرابی ماشین، بدون اطلاع از اینکه خودرو مذکور در تیراندازی مأمورین انتظامی آسیب دیده و تحت تعقیب می باشد به یاری سرنشینان آن بپردازد به علت عدم علم و قصد، معاون […]

ادامه مطلب

جرایم سازمان یافته و قاچاق کالا و ارز

همچنین در ماده 29 لایحه در صورتی که حامل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق در مواجهه با مأمورین کاشف به هر نحوی مقابله نماید اگر محل از مصادیق دست بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازاتهای مقرر برای ارتکاب قاچاق به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق […]

ادامه مطلب

تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا

1-10- کاهش و رفع موانع غیر تعرفه ای و تبدیل آن به تعرفه های منطقی2) راهکارهای بلندمدت2-1- همدلی و همراهی مسئولان در مبارزه با قاچاق و مفاسد مالی و اقتصادی2-2- ایجاد یک سیستم نظارتی خودکار2-3- برقراری ارتباط نزدیک با کشورهای همجوار و ایجاد سیستم یکسان در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز2-4- حمایت و ارتقای کیفی محصولات داخلی2-5- ساماندهی […]

ادامه مطلب

تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا

2- مصوبات شورای انقلاب اسلامی ایران: «این مصوبات که اغلب به صورت لایحه قانونی بوده و به آیین دادرسی و ضمانت اجراهای جزایی مربوط می شود از منابع حقوق جزا به شمار می رود» نمونه این مصوبات در خصوص قاچاق، لایحه قانونی راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتی که توسط سازمانهای ذیربط از مسافران و یا قاچاقچیان به هنگام […]

ادامه مطلب

قاچاق کالا و ارز و محصولات فرهنگی

4- کاهش درآمد و عواید گمرکی دولت دولت همواره از کالاها به هنگام ورود به کشور براساس نوع ضرورت و اهمیت آنها حق عوارض و گمرک دریافت می کند لیکن قاچاقچیان با توسل به شیوه های غیرقانونی، علاوه بر واردات کالاهای غیرضروری از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی طفره رفته و از این طریق نیز به اقتصاد کشور ضربه وارد […]

ادامه مطلب

تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا

الف) قاچاق ارزارز در یک مفهوم پول نقد رایج کشورهای خارجی است و در مفهوم دیگر شامل کلیه وسایل پولی پرداختهای خارجی می باشد. پولهای معتبر در سطح بازارهای جهانی را که معمولاً نوسانات کمتری از منظر ارزش دارند و ارز حهانی گویند مانند مارک آلمان، دلار آمریکا، پوند انگلیس ین ژاپن. به استناد ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات […]

ادامه مطلب

تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا

بنابراین می توان عوامل مؤثر در تدوین قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به صورت مختصر به شرح ذیل بیان نمود. 1- انجام اصلاحات گمرکی و تنظیم تعرفه های معمول و معقول گمرکی و لزوم ایجاد ضمانت اجرایی برای آن.2- نارضایتی تجار و بازرگانان مؤثر در پیروزی جنبش مشروطیت از نحوه برخورد مأموران گمرک و نبودن ضابطه خاص […]

ادامه مطلب
1 2 3 4