منابع شخصیت برند و ویژگی های شخصیت

برون گراییسازگاریبا وجدان بودنروان رنجوریآزاد منشی. (یی لین، 2010)در مطالعه صورت گرفته توسط پرپلکین و دی ژنگ (2011)، صلاحیت و صداقت به عنوان ابعاد مطلوب شخصیت برند که می تواند اعتماد بهتر مشتری را جلب نماید شناخته شد؛ چرا که مشتریان سازمان ها، عموماً به طور سیستماتیک درگیر پردازش اطلاعات هستند و یک سازمان نمی تواند شخصیت بیشتری نسبت به […]

ادامه مطلب

ویژگی‌های شخصیتی و روابط بین فردی

اشتباه 5: نبود علایم اختلال ، به معنای نبود استرس است. کاملاً غلط است. نبود علایم به معنای نبود استرس نیست. در واقع پوشاندن علایم با استفاده از دارو درمانی ، ممکن است شما را از نشانه های اخطار دهنده ی مورد نیاز برای کاهش فشارهای جسمی و روانی محروم کند. اشتباه 6: فقط به علائم اصلی و عمده ی […]

ادامه مطلب

وفاداری به برند و معادلات ساختاری

سالیناس و پرز (2008)به بررسی تأثیر منفی استفاده از توسعه نام تجاری بر تصویر ذهنی اولیه از نام تجاری می پردازند«تأثیر منفی توسعه نام تجاری بر تصویر ذهنی از نام تجاری مادر»در تحقیق خود. نتایج حاصل از آزمون فرضیات به شرح زیر می باشد: تصویر ذهنی نهایی از نام تجاری تحت تأثیر تصویر ذهنی اولیه از نام تجاری است.اگر بین […]

ادامه مطلب

خرید مصرف کنندگان و ویژگی های شخصیتی

محصولات با میزان درگیری بالاتر با محصولات با میزان درگیری پائین تر، صرفنظر از نوع آگهی تبلیغاتی، جذاب تر می باشند. محصولات با درگیری بالاتر چنانچه با آگهی بازرگانی نمایشی تبلیغ شوند جذاب تر خواهند بودو همچنین محصولات با درگیری پائین تر چنانچه با آگهی تبلیغاتی متنی تبلیغ شوند جذابیت بیشتری خواهند داشت و چنانچه هر دو محصول خصوصاً محصولات […]

ادامه مطلب

تداعی برند مبتنی بر شرکت و ابعاد ارزش ویژه برند

حیدرزاده و همکاران (1390) در مقاله ای تحت “بررسی تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری ایران” روابط میان اعتبار برند (که با قابلیت اعتماد و تخصص تعریف می شود) به عنوان متغیر مستقل با رضایت، تعهد به وفاداری و تعهد مستمر به عنوان متغیرهای واسطه بررسی نموده است. و همچنین رابطه میان رضایت و تعهد به وفاداری […]

ادامه مطلب

افزایش انتظارات مشتریان و ویژگی های شخصیتی

با افزایش قیمت که به دنبال رقابت پدید می‎‎آمد، تمایز میان نام های تجاری مختلف کاهش یافت.انفجار و افزایش در مواد کالاهای جدید.در اواخر دوره متولدین 1946 تا 1964 روند رفتار مشتریان را تعیین می‎‎کردند.افزایش تهدید از جانب نام های تجاری عام و افزایش فروشگاههای تخفیفی در ابتدای این دوره پس از پایان جنگ با در دسترس قرار گرفتن نام […]

ادامه مطلب

ابعاد وفاداری به برند و اندازه گیری وفاداری

2-5-11 دیدگاه تاکرتاکر بیان می‎‎کند : نباید به آنچه که شخص فکر می‎‎کند و آنچه که در سامانه عصبی او می‎‎گذرد توجه کرد، رفتار فرد بیان کاملی از وفاداری تجاری است، اما وفاداری مشتری، امری مهم تر از تکرار خرید است. در واقع حتی اگر کسی بارها از شرکتی خرید کند، به این معنا نیست که نسبت به آن شرکت […]

ادامه مطلب

دیدگاههای مطالعه ارزش ویژه برند و ارزش ویژه نام و نشان تجاری

1.مزیت رقابتی شکل 2-4) مدل تشریحی ارزش ویژه نام و نشان تجاری آکر (رحیمی هلری و همکاران ، 1384، ص 24)2-2-10-1 ارزش ویژه برندارزش ویژه برند به روش های مختلف برای اهداف متفاوتی تعریف شده است. ولی تاکنون، هیچ اتفاق نظری مشترک به دست نیامده است. (کلر، 2003، ص20)این مفهوم می‎‎تواند از دید تولید کننده، خرده فروش یا مشتری مورد […]

ادامه مطلب

مسئولیت اجتماعی برند و رفتار مصرف کنندگان

تداعی مبتنی بر تجربه: تجربه برند از مجموعه تعاملات بین مشتری با یک برند، یک شرکت یا قسمتی از یک سازمان نشات می گیرد. 1-9 تعریف عملیاتی متغیرهاتعریف عملیاتی، یک مفهوم و به بیان دقیق تر، یک متغیر را به صورت اعمال و اموری که در مطالعه به عنوان معرف و معادل آن مشخص می‎‎شوند، تعریف می‎‎کند و این امکان […]

ادامه مطلب

شیوه های فرزند پروری و ویژگی های شخصیتی

بحث و نتیجه گیری در این فصل به بررسی یافته های پژوهشی بر اساس تجزیه و تحلیلهای آماری و سوالهای پژوهشی پرداخته شده است و نتایجی که از این پژوهش به دست آمده است با نتایج تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور مقایسه گردیده است. همچنین در پایان به بیان پیشنهادها و محدودیتهای پژوهش پرداخته شده است.خلاصه: پژوهش […]

ادامه مطلب

اختلال هویت جنسی و ویژگی های شخصیتی و اختلال هویت جنسی و سبک های والدینی

اما عمده فرضیات روان تحلیلی در مورد شکل گیری اختلال هویت جنسی را استالر مطرح کرده است. او در این فرضیه چنین ساختار خانوادگی را برای مرد مبتلا به اختلال هویت جنسی بیان می کند. مادر چنین پسری خود در دوران کودکی مبتلا به اختلال هویت جنسی بوده و یک مردانگی قوی همزمان با زنانگی خود داشته است. مادربزرگ این […]

ادامه مطلب

شخصیت و تصور شخصی و رفتار مصرف کننده

2-1-12-2) دیدگاه نگرشیکلر معتقد است وفاداری به برند به سادگی از طریق رفتار تکرار خرید اندازهگیری نمیشود و وفاداری مشتریان پیچیدهتر از آن است که با رفتار ساده خرید منعکس شود (کلر،1998). وفاداری نگرشی از تعهد مشتریان نسبت به یک برند خاص به دلیل ارزشهای ویژهای که از آن ناشی میشود، بوجود میآید (آلم، آرشاد و شابیر، 2012). بسیاری از […]

ادامه مطلب
1 2 3 20