تعریف سودآوری:”پایان نامه درباره سودآوری بانک‌”

. سودآوری، معیارهای اندازه‌گیری و عوامل موثر بر آن 2-2-2-1. تعریف سودآوری[1] نتیجه نهایی همه برنامه‌ها، فعالیت‌ها، تصمیمات مالی، تولیدی و کارایی عملکرد مدیریت در فعالیت سودآوری شرکت(بانک) منعکس می‌شود. سودآوری توان شرکت(بانک) یا موسسه در ایجاد درآمد کافی به گونه‌ای که پس از پرداخت هزینه‌های جاری مبلغی اضافی به نام سود برای شرکت(بانک) باقی بماند، مي‌باشد (Soyemi et al,2013,2). […]

ادامه مطلب

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سودآوری، مکانیزاسیون، بخش کشاورزی، استان مازندران

مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل، خدمات کشاورزی و دامداری، شکار و جنگلداری، کشاورزی می‌گویند. به بیانی دیگر؛ کشاورزی، استفاده غالب از زمین است(فطرس و بهشتی‌فر، 1388).1-9-2- زمینزمین یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در تولید بخش کشاورزی است.تعریف عملیاتی:زمین کشاورزی، زمینی است که جهت انجام فعالیت‌های بخش کشاورزی شامل: زراعت، باغ و قلمستان و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.1-9-3- […]

ادامه مطلب

نرخ بازده سرمایه گذاری و بازده سرمایه گذاری

2-3-2) نظریه تعادلدن (2002)، کریمنز و هورن (1996)، نظریه تعادل هیدر (1958) را به عنوان یکی از الگوهای توضیح دهنده فرآیند حامیگری مطرح کردهاند. نظریه تعادل، به روابط میان متغیرهایی می پردازد که ممکن است از نظر مصرف کننده به هم مربوط باشند. این نظریه یک رابطه مثلثی میان سه متغیر را در نظر میگیرد و تأکید میکند که افراد […]

ادامه مطلب

ساز و کارهای حمایتی و عدم تقارن اطلاعاتی

او در بررسی های خود نشان داده است که هر دو منظر و کارکرد در خصوص مالکان نهادی همزمان وجود دارد.به علاوه تأثیر افق سرمایه گذاری و ریسک گریزی در این رابطه مشاهده شده است.در این مدل متغیر وابسته نشان دهنده معیارهای مختلف نقدشوندگی سهم است او برای سنجش نقدشوندگی از 4 معیار مختلف استفاده نموده است :1-اثر قیمتی 2- […]

ادامه مطلب

رابطه مثبت و معنی دار و شرکتهای پذیرفته شده

جدول شماره 2-1) ‏خلاصه تحقیقات خارجینتیجه عنوان پژوهش سال نام محققرابطه مثبت و معنی داری بین مالکیت متمرکز و عملکرد اقتصادی وجود دارد. هر چند این رابطه غیرخطی بوده و تمرکز مالکیت بیش از حد خاصی، اثرات معکوس و منفی بر عملکرد شرکت دارد. مالکیت نهادی و عملکرد اقتصادی در شرکتهای اروپایی 2000 تامسن و پیترسوناین تحقیق برای محاسبه عملکرد […]

ادامه مطلب

شرکتهای سرمایه گذاری و شرکت های پذیرفته شده

اگر در بازاری به حد کافی برای اوراق بهادار، حجم خرید و فروش به قیمت تعادلی وجود داشته باشد می توانیم بگوییم که این بازار دارای وسعت کافی است و به عبارت دیگر روان است. بازارهایی که تعداد خریداران و فروشندگان در آن کم است به بازارهای ضعیف معروف هستند. نقدینگی اوراق بهادار به درجه روان بودن بازار بستگی دارد. […]

ادامه مطلب

مدل ارزش افزوده اقتصادی و شرکت‌های پذیرفته شده

2-2-3-2. محدودیت های مالیمنظور از اصطلاح محدودیت مالی این است که در تامین مالی برای تمامی سرمایه گذاری های مطلوب مانعی وجود داشته باشد. عدم توانایی در تامین وجوه برای سرمایه گذاری ها، ممکن است به دلیل شرایط بد اعتباری و عدم توانایی در گرفتن وام، یا عدم توانایی در انتشار سهام جدید، یا وجود دارایی های غیرنقدشونده باشد. به […]

ادامه مطلب

سیستم مدیریت کیفیت و مدیریت کیفیت جامع

تجزیه و تحلیل شکاف کیفیت یک ابزار تشخیصی مدیریت است که تشخیص شکاف های مهم چندگانه کیفیت را آسان میکند و برای اقدامات بهبود کیفیت ارائه خدمت مفید است.بهبود کیفیت خدمت سازمانی این مدل یک چارچوب برای انجام یک برنامه بهبود کیفیت ارائه میکند.تبادلات کیفیت خدمت این مدل تشخیص تبادلات کیفیت را در 3 ویژگی مهم خدمت، آسان میکند. این […]

ادامه مطلب

سطوح مسئولیت پاسخگویی و پیاده سازی حسابداری

پاسخ خواهی معمولاً به ارزیابی و قضاوت در مورد عملکرد )روابط ( پاسخگو می پردازد. این ارزیابی ممکن است تأیید صورتحساب عملکرد سالانه یا نقد رفتار یک مدیر باشد. بدین ترتیب پاسخگویی و مسئولیت پذیری پیوند معنایی نزدیکی با هم پیدا می کنند. به هر حال پاسخگویی مدیران دولتی و اغلب، تنبیه مرتب با آن تلویحی و غیر رسمی است […]

ادامه مطلب

قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و اقلام تعهدی اختیاری

بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه ی سرمایهبین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه ی سرمایه شرکت ها رابطه مشخصی وجود ندارد.خلاصه فصل دومجونز (1991) تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی تعریف و آن را به دو بخش اقلام تعهدی غیراختیاری و اقلام تعهدی اختیاری تقسیم می کند که در تمامی تحقیقات مرتبط […]

ادامه مطلب

جریان نقدی عملیاتی و کیفیت اقلام تعهدی

GPPEGRWt: نرخ رشد اموال، ماشین آلات و تجهیزات در سال t.اولین متغیر توضیحی REC)∆-REV∆(،از مدل اصلاح شده جونز اخذ شده است و این متغیر بیانگر تغییرات در درآمدهای نقدی است. زیرا تغییرات در حساب های دریافتنی از آن کم شده است. تغییرات درآمدهای نقدی برای نشان دادن تأثیر اقلام تعهدی جاری در مدل آورده شده است و بیانگر بخش نرمال […]

ادامه مطلب

پروژه های سرمایه گذاری و استانداردهای حسابداری

نتایج حاصل از آزمون های آماری فرضیه دوم پژوهشفرضیه دوم تحقیق بر مبنای این سوال مطرح شده است که آیا ارائه مجدد ناشی از تخلفات مالی، رشد تامین مالی خارجی شرکتها را بیشتر کاهش میدهد یا ارائه مجدد ناشی از سایر عوامل ؟ با توجه به اینکه مقدار متغیر POST*FRAUD در ارتباط با معیارهای رشد تامین مالی خارجی شرکت، منفی […]

ادامه مطلب
1 2 3 4