تغییرات رضایت زناشویی در طول زمان و رضایتمندی زناشویی

16-2 علائم خطرساز و مخرب در روابط زناشوییدوام و سلامت خانواده به عوامل زیادی بستگی دارد؛ خانواده در طول حیات و رشد خود با فراز و نشیبهای بسیاری روبرو میشود و این فراز و نشیبها بر روابط هریک از اعضای خانواده تأثیر میگذارد. این تأثیرات در دامنهای از کاهش احساس رضایت طرفین از یکدیگر و بهطور کلی از زندگی، تا […]

ادامه مطلب

عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی و طرحوارههای ناسازگار اولیه

ازدواج اولین تعهد عاطفی و حقوقی است که در بزرگسالی منعقد میشود، بهگونهای که انتخاب همسر و انعقاد پیمان زناشویی، نقطه عطفی در رشد و پیشرفت شخص تلقی میشود. ازدواج را میتوان بهعنوان یکی از مراحل رشد انسانها در نظر گرفت. اگر ازدواج موفقیتآمیز باشد، کمک زیادی به رشد روانی-اجتماعی زوج میکند. موفقیت ازدواج وابسته به میزان آمادگی افراد برای […]

ادامه مطلب

روابط زناشویی و رضایت زناشویی

صمیمی نبودن همسران و احساس کمبود صمیمیت در روا بط زناشویی، یکی از شاخص های آشفتگی در روابط زناشویی محسوب می شود. مفهوم صمیمت و نزدیکی از نظر بیشتر درمانگران، اساس چالش در روابط زناشویی و از پیش بینی کننده های عمده موفقیت در درمانهای زناشویی می باشد. صمیمت در ازدواج با ارزش است زیرا تعهد همسران به پایداری رابطه […]

ادامه مطلب

اساس نظریه الیس//پایان نامه رضایت زناشویی

اساس نظریه الیس الیس در مورد انسان معتقد است : انسان ذاتا تمیلات بیولوژیکی نیرومندی برای تفکر و عمل به شیوه ی خاص دارد و به جهت منطقی یا غیر منطقی تفکر و عمل فرد تابع محیط خانواده و فرهنگی است که در آن رشد می یابد فرد در جهت تخریب نفس و امور بد گام بر می دارد و […]

ادامه مطلب

پایان نامه رضایت زناشویی//نظریه کمال گرایی فروید

نظریه های کمال گرایی 2-1-3-2-1 نظریه فروید[1] فروید (1675؛ به نقل از  نجاریان و رحمی، 1389) این تئوری را بیان می دارد؛ کمال گرایان پایبند به قوانین اخلاقی شدید می باشند، بدین معنا که محرک اصلی در  زندگی آنها خوشبختی نیست، بلکه تکامل یافتن و برتری یافتن است. زندگی آنها در یک سلسله (حتماً باید فلان کار را انجام داده […]

ادامه مطلب

پایان نامه کمالگرایی و سرسختی و رضایت زناشویی

2-2-3-2-2 نظریه براون در مورد سرسختی دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : کمالگرایی و سرسختی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل از دید براون (2009؛ به نقل از شری، 2012) ویژگی های سرسختی و روانشناسی  عبارتند از : 1- حس کنجکاوی قابل توجه توانایی شناختی برای پرس و جو . پرورش کنجکاوی و ارزش دادن به آن . افزایش دانش و معلومات […]

ادامه مطلب

مسائل مالی و اقتصادی و رضایتمندی زناشویی

تقابل: یک منبع بسیار با اهمیت رضایتمندی در ازدواج عبارت است از پاداشهایی که طرفین به یکدیگر میدهند. زن و شوهرهای موفق در عوض پاداشهایی که از یکدیگر دریافت میکنند، به همدیگر پاداش میدهند اما رفتارهای تنبیهکننده طرف مقابل را تلافی نمیکنند. برعکس، زوجهای ناراضی رفتار پاداشدهنده یکدیگر را نادیده میگیرند اما دائما با تنبیه کردن رفتار نامطلوب طرف مقابل، […]

ادامه مطلب

سلامت روانی و کیفیت زندگی زناشویی (جنسی)

رابطه بین سلامت روان و روابط جنسی، رابطه ای دوطرفه و دو طرفه س. به این شکل که ارضای نیاز جنسی واسه زن و شوهر ، آرامش، آسایش و خوشحالی و رضایت جفت و جور می سازه و از طرف دیگه، فردی(زن یا شوهری) که از نظر مؤلفه های سلامت روانی (یعنی نداشتن یا کم داشتن اضطراب و نگرانی، احساس […]

ادامه مطلب

روابط زناشویی و بنیان خانواده

حتی نوع نشستن تأثیر دارد . در هرصورت باید دنبال جذابیت ها بود و این امر مهم هم برعهده زن می باشد و هم بر عهده مرد می باشد (طبرسی رضی الدین ، 1412).2-4-2- توجه به علایق همسریکی دیگر از جلوه های ابراز علاقه مندی در بین زن و شوهر توجه به علایق و سلایق آنان در امور مختلف به […]

ادامه مطلب

رضایت آگاهانه و بنیان خانواده

نهایتا، در فصل چهارم با عنوان «نتیجه و پیشنهادات» به ارائه نتایج پیشنهادات حاصل از این پژوهش می پردازیم.1-8- تعاریف عملیاتیصمیمیت: صمیمیت یک فرآیند تعاملی است و شامل ابعادی مرتبط به هم است. محور این فرآیند شناخت، درک، پذیرش، همدلی با احساسات فرد دیگر، قدردانی و پذیرش دیدگاه اوست. صمیمیت، تنها یک تمایل یا آرزو نیست؛ بلکه یک نیاز اساسی […]

ادامه مطلب

اختلافات زناشویی و عوامل بین فردی

عوامل بین فردیعوامل روانی- رفتاریعوامل زیستی- ژنتیکی (نیوکام ، ریچاردسون، 2000؛ لتیری، 1985؛ نیوکام، 1995).سادوک و سادوک)2000)، به عوامل فردی و اجتماعی از یک سو و یادگیری های اولیه و روابط خانوادگی و بین فردی از سوی دیگر اشاره کرده اند. برخی از پژوهشگران ناراحتی های عصبی و روانی،دردهای بدنی، مشکلات جنسی و برخی دیگر، فقر، بی سوادی، بی کاری […]

ادامه مطلب

راهبردهای مقابله با استرس و افزایش رضایت شغلی

05/0200≤18401/0200≤317فصل پنجمبحث و نتیجهگیرییکی از مسائلی که با گسترش جوامع و افزایش تغییر و تحولات، زندگی افراد را در معرض خطر قرار داده، فشار روانی یا استرس و تأثیر آن بر سلامت عمومی آنان است. فشارهای روانی و عصبی، شاغلین در سازمانها را نیز در بر میگیرد. شواهد نشان داده است که نوع شغل در ابتلای کارکنان به فشارهای عصبی […]

ادامه مطلب
1 2 3 5