تعلیم و تربیت و نیروی انسانی

ویسی (1384) دراهمیت تدوین اهداف اظهار میدارند:« با تبیین و تعیین هدف، تصمیم گیریهای مهم تربیتی، خط مشی‏ها، تربیت مربیان، تهیه و تنظیم متون، برنامه‏های درسی، وسایل و ابزار مختلف آموزشی و کمک آموزشی وغیره، مشخص می‏شوند و سمت و سو می‏گیرند. هنگامی که هدفها بر مبنای صحیح و الگوی مناسب اعتقادی و فرهنگی تعیین شوند، همچون ارزشهایی می‏شوند که […]

ادامه مطلب

اعضای هیأت علمی دانشگاه و پایگاه اقتصادی اجتماعی

شارع پور و دیگران (1388) به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدارا در بین دانشجویان دانشکدههای علوم اجتماعی دانشگاههای تهران و علامهطباطبایی پرداختهاند. این مطالعه ، با استفاده از نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام، به دنبال بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن با مدارا میباشد. روش تحقیق پیمایشی بوده و تعداد 220 نفر از دانشجویان دانشکدههای علوم اجتماعی دانشگاه […]

ادامه مطلب

مقتضیات زمان و مکان و روابط خانوادگی

تمکین عام عبارت است از حسن معاشرت زن با شوهر خود و اطلاعات از او در حدود عرف و عادت. مصادیق آن تابع قانون و عرف و رسوم اخلاقی و اجتماعی که عمدتا ازشرع مقدس متأثر شده است، دانسته اند. اموری همچون سپاس از زحمات مرد، با محبت با او سخن گفتن، صبر بر مستمندی و فقر او، پذیرایی عاشقانه […]

ادامه مطلب

امر به معروف و نهی از منکر و نظام کیفری اسلام

چنان که گذشت کلیه معاملات موادمخدر باطل و سبب تملیک نمی شود، لذا هر مقدار سرمایه ای که از این طریق حاصل شده، شرعاً به طرف معامله منتقل نمی شود و باید به طرف دیگر بازگردانده شود. از آنجا که در غالب موارد، صاحب آن ناشناخته است، به نظر می رسد سرمایه های حاصله از تکسب و معامله موادمخدر به […]

ادامه مطلب

مبانی تعلیم و تربیت و کودکان و نوجوانان

گام اول: شناخت سطح درک عقلی همانطور که در روایتی آمده است که « إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِیَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُکَلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ » . ما پیامبران الهی موظفیم که با مردم به اندازه سطح فکر و توانایی عقلی آنان سخن بگوییم. (محدث نوری،11:1408 /208). لازم است در ارتباط با کودکان به رشد ذهنی، سطح درک و میزان فهم […]

ادامه مطلب

نظام اجتماعی و خرید و فروش

برنامه ریزیها با هدف فراهم سازی بستر مناسب جهت دست یابی به دنیایی آباد، آزاد، آگاه، آرام و با سعادت و سلامت، انجام گرفته است. از این رو نهان و نهادِ احکام الهی بر پایه زندگی با سلامت و سعادت نهفته است. و هر چه باعث نابسامانی، عقب ماندگی و فروپاشی زندگی و نظام اجتماعی ممنوع شناخته شده است. از […]

ادامه مطلب

ارزش‌های اسلامی و زنان و دختران

در این ارتباط، در انجیل می خوانیم: « و همچنین زنان خویشتن را بیارایند به لباس مزین به حیا و پرهیز، نه به زلف ها و طلا و مروارید و رخت گرانبها. بلکه چنان که زنانی را می شاید که دعوای دینداری می کند به اعمال صالحه… » (انجیل، رساله پولس به تیموناوس، باب دوم، فقره 9-15). « همچنین ای […]

ادامه مطلب

شکل گیری هویت ملی

زبان و آثار ادبی بعد مهمی از میراث مکتوب هر ملت است. زبان نه تنها به عنوان یک محصول اجتماعی، ابزار و وسیله ارتباطات به شمار می رود بلکه خود به عنوان بخشی از متن روابط اجتماعی است که در تولید و بازسازی فرهنگ و هویت متعلق به هر جامعه نقش مهمی دارد. همچنین ادبیات مکتوب مانند مجموعه اشعار و […]

ادامه مطلب

عرصه ی بین المللی

یکی از مهمترین مخالفان البشیر در سودان حسن الترابی ، سخنگوی مجلس این کشور بود . در سال 1999 درگیری هایی بین این دو نفر ایجاد شد و الترابی از پستش برکنار شد. این کار البشیر سبب شد مجلس دچار آشوب شود. البشیر قوانین خاص را در کشور وضع کرد. الترابی در سال 2001 به جرم اخلال در امنیت ملی […]

ادامه مطلب

محتوای آموزشی

نکته مهم در مثل ها این است که در معانی سطحی آن نباید توقف کرد، بلکه با گرفتن سررشته تفکر و تعقل باید در معانی ژرف آن فرو رفت.تمثیل از روشهای آموزش و پرورش نیز است و به منظور تبیین مراد و نزدیک ساختن مطلب به فهم مخاطب و مجسم ساختن مطلب در ذهن وی به کار می رود.تمثیل و […]

ادامه مطلب
1 2 3 4