باورهای خودکارآمدی و برانگیختگی هیجانی

معلوم شده است که برخی از متغیرهای سرمشقگیری بر انتظار چیرگی فرد اثر میگذارند. مثلاً فوبیکها از سرمشقهایی که به تدریج و با تلاشی معین بر مشکلاتشان غلبه میکنند بیشتر از مشاهده افراد ماهری که به آسانی فعالیتشان را انجام میدهند، سود میبرند. فرد در اینجا در مییابد که حتی در حالت اضطراب نیز بالاخره با استقامت و پشتکار میتوان […]

ادامه مطلب

خودکارآمدی و انتظارات پیامد و باورهای خودکارآمدی

برای فهم بهتر خودکارآمدی و جلوگیری از درهم آمیختگی تعاریف لازم است به وجود متفاوت خودکارآمدی با دیگر باورهای خود اشاره شود. بعضی از پژوهشگران باورهای خودکارآمدی را با خودپنداره یکسان و مشابه میپندارند و بعضی دیگر انتظارات پیامد و انتظارات عملکرد را با باورهای خودکارآمدی مترادف میدانند. باورهای خودکارآمدی،قضاوتی است که فرد در مورد تواناییهای خود در انجام تکالیف […]

ادامه مطلب

درک خودکارآمدی افراد از یادگیری و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

شکل ها: شامل چهار شکل: 1-فردسالار (تک محور-خودرای) ، 2-پایور سالار (نظم طلب) ، 3-جرگه سالار (چندمحور) و 4-ناسالار (نامنظم) ؛ سطح ها:شامل دو سطح: 1-کلی نگر و 2- جزیی نگر ؛ گستره ها :شامل دو حوزه : 1-درون نگر و 2- بیرون نگر و در نهایت گرایش ها:شامل دو گرایش: 1-آزاداندیش و 2-محافظه کار.تقسیم بندی های متعددی در مورد […]

ادامه مطلب

خودکارآمدی برای یادگیری

در این دیدگاه، انسان موجودی فعال و تأثیر گذار بر محیط ولی در حین حال به شکلی قانون مند تحت تأثیر محیط است. این نگرش تلفیقی بر مبنای رویکرد فلسفی او به ماهیت انسان شکل گرفته است، که نه انسان را قربانی منفعل تکانه های ناهشیار و سوابق گذشته می دانست(مثل آنچه در دیدگاه روان تحلیل گری مطرح است) و […]

ادامه مطلب

پایان نامه درمان مبتنی بر تعهد/ادراک خودکارآمدی

ادراک خودکارآمدی به انتظارات افراد در مورد توانایی شان برای عمل در موقعیتهای آینده برمی گردد. افرادی با احساس خودکارآمدی بالا احتمالاٌ در برخورد با مسائل مشکل، بیشتر تلاش می کنند، در تلاشهایشان استقامت می ورزند، در طول انجام مسائل بیشتر آرام هستند تا برانگیخته باشند و افکارشان را تحلیل گرانه سازمان می دهند (پروین، سروانو جان، 2005 به نقل […]

ادامه مطلب

پایان نامه درمورد پیشرفت تحصیلی،نظریه های خودکارآمدی

نظریه های خودکارآمدی:     يكي ديگر از عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي خودكارآمدي است. پژوهش‌هاي بندورا[1] (2000–1977) و تحليل او از يادگيري‌هاي اجتماعي، تأثير بسياري بر روان‌شناسي در قرن بيستم داشته است. نارسايي‌هاي شرطي شدن شدن عاملي در توجيه و تبيين رفتارهاي اجتماعي بدون رجوع به تقويت‌کننده‌هاي خاص از سويي، و نفوذ ژان‌پياژه روان‌شناس شناختي، از سوي ديگر، بندورا را به […]

ادامه مطلب

تعریف خودکارآمدی:/پایان نامه درباره اضطراب امتحان

تعریف خودکارآمدی [1] یکی از بهترین شیوه ها برای بدست آوردن یک تعریف دقیق و منسجم از خودکارآمدی آن است که بگوییم این مفهوم چه فرقی با مفاهیم تا حدی شبیه و نزدیک به آن دارد  . (مادوکس، 2000 به نقل از علی نیا کروئی، 1382) باورهای خودکارآمدی، پیش بینی ساده درباره رفتار نیست و با «می خواهم انجام» دهم […]

ادامه مطلب

عوامل موثر بر خود کارامدی والدین و اطلاعات جمعیت شناختی

خود کارامدی والدینی به عنوان یک نتیجه به اشکال متفاوتی به کار گرفته شده است.شایعترین آن این است که بافت اکولوژی بر خود کارامدی والدینی تاثیر دارد. متغیر های مربوط به وضعیت نامساعد اقتصادی – اجتماعی ممکن است خود کارامدی والدینی را تضعیف کند. یک جهت دیگر، ماهیت مشکلات کودک است (مانند اختلال نافرمانی مقابله ای شدید ) که ممکن […]

ادامه مطلب

خود کارامدی والدینی و خودکارامدی والدینی

ب)در این تحقیق اضطراب کودک در برگیرنده نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه فهرست رفتاری کودک فرم والدین به دست می آورد.توضیحات بیشتر در این باره ،در قسمت ابزار های در فصل سوم تحقیق ارائه خواهد شد. سبک والد گریالف :تعریف مفهومی: سبک های والد گری ترکیباتی از رفتار های والدین هست که در موقعیت های گسترده ای روی […]

ادامه مطلب

اختلال اضطراب اجتماعی و خود کارامدی والدینی

جدول ‏418: آزمون اثر بین آزمودنی در مورد متغیر کمال گرایی والدین 97جدول ‏419: آزمون اثر بین آزمودنی خود کارامدی والدینی 98فصل اول: کلیات پژوهشفصل اول: کلیات پژوهشکلیات پژوهشبیان مساله:امروزه علاقه فزاینده ای برای درک اختلالات کودکی به خصوص اختلالات درونی سازی شده از قبیل اضطراب و افسردگی به وجود آمده است(یاکوبسن و همکاران،2012).چرا که اختلالات اضطرابی شایعترین مشکل روانشناختی […]

ادامه مطلب

خط تحریری و کارآمدی

75/18خوشنویسی کلاس سوّمدرس اوّل معرفی: درس به معرفی خط تحریری پرداخته است. همانگونه که در صفحات گذشته بیان شد در خط تحریری، که بوسیله ی خودنویس، مداد یا خودکار یا روان نویس نوشته می شود، همان قواعد خط نستعلیق رعایت می شود و فقط اندازه و ضخامت حروف و کلمات با نستعلیق تفاوت دارد. در این درس دو اثر خوشنویسی […]

ادامه مطلب

مفهوم برداشت از خود

3. بحران مغولی و حمله زردپوستان آسیای مرکزی و تهاجم فرهنگی مغول4. بحران فرنگی تحصیل فرهنگ غربی به ایرانالبته وی معتقد است که جامعه ایرانی همانند موجودی زنده در طول تاریخ حیات خود عمل کرده است و جوهر هویت ایرانی که بر تاریخ ملت حاکم است به عنوان عنصری ثابت کماکان پابرجاست گرچه عناصر هویت ساز ایرانی دچار تغییر، تحول […]

ادامه مطلب
1 2 3 19