حقوق طلبکاران و قانون تجارت

اعلام از نظر ادبیات حقوقی کاملاً جنبه ی شخصی و حقوقی دارد که فقط در ارتباط با اصحاب دعوا به صورت شخصی مورد توجه میباشد و لا غیر .اعلان: اعلان از نظر ادبیات حقوقی جنبه ی عمومی و همگانی دارد پس در مبحث ورشکستگی باید عنوان کنیم همه کسانی که از تاجر طلب کارند یا به وی بده کارند ، […]

ادامه مطلب

زیر ساختهای لازم برای گسترش تجارت الکترونیکی در ایران و تجارت الکترونیکی در ایران

2-7 زیر ساختهای لازم برای گسترش تجارت الکترونیکی در ایران:برای گسترش تجارت الکترونیکی زیر ساخت های لازم است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:وجوه قوانین گمرکی – مالیاتی و بانکداری الکترونیکی متناسب با نیازهای جدید تجارت الکترونیکیتعریف کد تجاری (بارکد ملی) برای محصولات و خدماتتهیه و تدوین نظام ملی اطلاعات و نظام حقوقی اطلاع رسانی […]

ادامه مطلب

سیستم های اطلاعاتی مدیری و تاریخچه تجارت الکترونیک

وفاداری مشتری:وفاداری مشتری در اصطلاح به حالتی گفته می شود که مشتری در مرحله بالاتر از رضایت قرار گرفته خرید دائمی داشته و به رقبا توجه نکرده و از سازمان نزد دیگران تعریف و تمجید می کنند. وفاداری با سه رویکرد رفتاری نگرشی و در دسترس بودن همراه است. الیور چهار مرحله برای رویکرد نگرشی قائل شده است (علیزاده، 1391):وفاداری […]

ادامه مطلب

تجارت بین‌المللی و محصولات کشاورزی

1. مقررات سازمان ملل متحدسازمان ملل متحد در تلاش های بین المللی درزمینه محافظت از محیط زیست پیشتاز است.سازمان ملل برای تدوین معاهده هایی به منظور حفظ محیط زیست کمک می کند. برای مثال در دهه 1980 کمک کرد آلودگی نفتی از کشتی ها تا 60 درصد کاهش یابد؛ آلودگی فرامرزی درامریکای شمالی واروپامهارشود؛وتولید بسیاری ازگازهایی که لایه ازون را […]

ادامه مطلب

محرومیت از حقوق اجتماعی و محاربه و افساد فی الارض

12-پیش بینی مقررات تعدد و تکرار جرم قاچاق. 13- احصاء و دسته بندی جرایم مرتبط با قاچاق. 14- اعطای صلاحیت به سازمان های کاشف جهت اعلام جرم در موضوع قاچاق به عنوان یک جرم عمومی. 15- مسدود کردن راه های سوء استفاده از اسناد گمرکی کشورهای مبدأ. 16- جلوگیری از فروش کالاهای قاچاق مکشوفه که به تولیدات داخلی لطمه وارد […]

ادامه مطلب

سازمان تجارت جهانی و تولید ناخالص داخلی

قاچاق کالا توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را برهم می زند، دولت با درنظر گرفتن پارامترهایی از قبیل سپرده های ارزی، درآمدهای ارزی سالانه و نیازهای وارداتی کشور و. . . با اهداف ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی های خارجی، یک سری سیاستهای تجاری اتخاذ می کند که برمبنای آن، حجم و ارزش صادرات و واردات […]

ادامه مطلب

رونق اقتصادی و قانون تجارت

بستانکاران معترض می توانند ظرف ده روز پس از نشر آگهی درمورد صورت حساب یا صورت مجلس نزد دادگاه صادر کننده ی رأی شکایت کنند……»و در ادامه جهت تکمیل ماده ی فوق، در ماده ی 1121 بیان می دارد که پس از تقدیم صورت جلسه و صورت مجلس موضوع ماده (1121) این قانون به مجمع عمومی بستانکاران، درصورت عدم وصول […]

ادامه مطلب

قانون تجارت و اشخاص حقیقی

7-نگاه مثبت به معاملات تاجر در دوران قبل از توقف، دوران توقف و دوران ورشکستگی8-کاهش آراء صدور حکم ورشکستگی9-ایجاد نهاد جدید توقف10-و سایر مزایا که در خلال فصول سه گانه مطرح شده اند.معایب با وجود مزایای فراوان، این لایحه دارای ایراداتی نیز هست که به اهم آنها اشاره خواهیم کرد: 1-تعیین نکردن سن خاص برای تجار2-حذف موارد اختیاری ورشکستگی به […]

ادامه مطلب

قائم مقام فراهانی و ترمینولوژی حقوق

3-اضافه نمودن عبارت:« با موافقت اکثر بستانکاران که دارای سه چهارم طلبهای تصدیق شده هستند» در مواردی که خود تاجر به عنوان امین انتخاب می گردد. مانند ماده ی 900 به این صورت که:« درصورتی که تاجر به تکلیف مقرر در مواد (890) و (891) این قانون عمل کند امین تعیین نمی شود و خود تاجر تکالیف و مسئولیت هایی […]

ادامه مطلب

شرکت های تجاری و قانون تجارت

گفتار دوم: دوران ورشکستگی در گفتار قبل نحوه ی اداره ی اموال تاجر متوقف و مقام صالح جهت اداره ی آن به صورت مفصل مورد بحث قرار گرفته است.حال، در این گفتار به نحوه ی اداره ی اموال تاجری که حکم ورشکستگی او صادر شده است و نیز مقام صالح جهت اداره ی این اموال را بررسی خواهیم کرد. در […]

ادامه مطلب

قانون تجارت و ر گفتار اول

نظارت بر امر توقف و ورشکستگی حائز اهمیت بسیاری است به همین دلیل قانونگذار سعی نموده است که از تغییر قاضی ناظر که بر امور توقف نظارت کامل داشته است در دوران ورشکستگی جلوگیری به عمل آورد و این مقام کما فی سابق به نظارت خود در دوران ورشکستگی نیز ادامه دهد، به همین دلیل ماده ی 1070 اشعار می […]

ادامه مطلب

قانون تجارت و ر گفتار اول

ماده 991 ل.ج.ق.ت نیز همین روند را پیش گرفته و به تکرار ماده 24 ا.ت.ا.و پرداخته و اشعار می دارد که : « درصورتی که بدهکاران تاجر متوقف پس از انتشار آگهی دوم بدون عذر موجه از معرفی خود استنکاف نماید، به جزای نقدی معادل بیست و پنج درصد( 25%) بدهی محکوم می شوند. همچنین دادگاه می تواند متخلف را […]

ادامه مطلب
1 2 3 28