حقوق طلبکاران و قانون تجارت

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} اعلام از نظر ادبیات حقوقی کاملاً جنبه ی شخصی و حقوقی دارد که فقط در ارتباط با اصحاب دعوا به صورت شخصی مورد توجه میباشد و لا غیر .اعلان: اعلان از نظر ادبیات حقوقی جنبه ی عمومی و همگانی دارد پس در مبحث ورشکستگی باید

زیر ساختهای لازم برای گسترش تجارت الکترونیکی در ایران و تجارت الکترونیکی در ایران

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 2-7 زیر ساختهای لازم برای گسترش تجارت الکترونیکی در ایران:برای گسترش تجارت الکترونیکی زیر ساخت های لازم است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:وجوه قوانین گمرکی - مالیاتی و بانکداری الکترونیکی متناسب با نیازهای جدید تجارت الکترونیکیتعریف کد تجاری (بارکد ملی) برای

سیستم های اطلاعاتی مدیری و تاریخچه تجارت الکترونیک

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} وفاداری مشتری:وفاداری مشتری در اصطلاح به حالتی گفته می شود که مشتری در مرحله بالاتر از رضایت قرار گرفته خرید دائمی داشته و به رقبا توجه نکرده و از سازمان نزد دیگران تعریف و تمجید می کنند. وفاداری با سه رویکرد رفتاری نگرشی و در دسترس بودن

تجارت بین‌المللی و محصولات کشاورزی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 1. مقررات سازمان ملل متحدسازمان ملل متحد در تلاش های بین المللی درزمینه محافظت از محیط زیست پیشتاز است.سازمان ملل برای تدوین معاهده هایی به منظور حفظ محیط زیست کمک می کند. برای مثال در دهه 1980 کمک کرد آلودگی نفتی از کشتی ها تا

محرومیت از حقوق اجتماعی و محاربه و افساد فی الارض

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 12-پیش بینی مقررات تعدد و تکرار جرم قاچاق. 13- احصاء و دسته بندی جرایم مرتبط با قاچاق. 14- اعطای صلاحیت به سازمان های کاشف جهت اعلام جرم در موضوع قاچاق به عنوان یک جرم عمومی. 15- مسدود کردن راه های سوء استفاده از اسناد گمرکی

سازمان تجارت جهانی و تولید ناخالص داخلی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} قاچاق کالا توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را برهم می زند، دولت با درنظر گرفتن پارامترهایی از قبیل سپرده های ارزی، درآمدهای ارزی سالانه و نیازهای وارداتی کشور و. . . با اهداف ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی های خارجی، یک

رونق اقتصادی و قانون تجارت

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} بستانکاران معترض می توانند ظرف ده روز پس از نشر آگهی درمورد صورت حساب یا صورت مجلس نزد دادگاه صادر کننده ی رأی شکایت کنند......»و در ادامه جهت تکمیل ماده ی فوق، در ماده ی 1121 بیان می دارد که پس از تقدیم صورت جلسه

قانون تجارت و اشخاص حقیقی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 7-نگاه مثبت به معاملات تاجر در دوران قبل از توقف، دوران توقف و دوران ورشکستگی8-کاهش آراء صدور حکم ورشکستگی9-ایجاد نهاد جدید توقف10-و سایر مزایا که در خلال فصول سه گانه مطرح شده اند.معایب با وجود مزایای فراوان، این لایحه دارای ایراداتی نیز هست که به

قائم مقام فراهانی و ترمینولوژی حقوق

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 3-اضافه نمودن عبارت:« با موافقت اکثر بستانکاران که دارای سه چهارم طلبهای تصدیق شده هستند» در مواردی که خود تاجر به عنوان امین انتخاب می گردد. مانند ماده ی 900 به این صورت که:« درصورتی که تاجر به تکلیف مقرر در مواد (890) و (891)

شرکت های تجاری و قانون تجارت

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} گفتار دوم: دوران ورشکستگی در گفتار قبل نحوه ی اداره ی اموال تاجر متوقف و مقام صالح جهت اداره ی آن به صورت مفصل مورد بحث قرار گرفته است.حال، در این گفتار به نحوه ی اداره ی اموال تاجری که حکم ورشکستگی