جرایم منافی عفت و جرایم مستوجب حد

در سیاست جنایی اسلام همچنانکه قاضی از تلاش به منظور اخذ اقرار ازمتهم در حقوق الله نهی می گردد به دستگاه عدالت جزایی توصیه شده است تا با ایجاد شرایط و موقعیت های خاص و با برخورد مقتضی و اقدامات مناسب اراده متهم را درآستانه اعتراف متزلزل ساخته و وی را به ترک اقرار تشویق نماید. بنابراین قانون گذار اسلامی […]

ادامه مطلب

جرایم منافی عفت و لواط و مساحقه

گفتار دوم: فرصت های قانونی انکار جرمنظر به تاکید قابل ملاحظه ی قانون گذار اسلامی بر حفظ حریم خانواده و صیانت از این نهاد، تشتت و از هم پاشیدگی خانواده به شدت مورد نکوهش شارع بوده و با تمهیدات بسیار در جهت پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن تلاشی عظیم به کارآمده است. تلاش عمده قانون گذار اسلامی به منظور […]

ادامه مطلب

گروه‌های همسالان و جرایم منافی عفت

جرایم خلاف اخلاق وعفت عمومی مانند دیگر انواع جرایم، رفتاری است نابهنجار که نسبت به ارزش های نهادینه شده در یک جامعه دهن کجی می کند نادیده گرفتن این ارزش ها خود زمینه ساز بی توجهی به آنها شده و با گذشت زمان ممکن است به زوال آن بی نجامد به دنبال اشاعه این رفتارهای نابهنجار برخی نهادهای بنیادی و […]

ادامه مطلب

جرایم منافی عفت و رابطه نامشروع

قرآن کریم از بین جرایم جنسی، صرفاً در خصوص جرم زنا، سخن به میان آورده است که می توان به آیات دوم « الزانی و الزانیه فاجلدوا کل منهما مائه جلده…» و سوم « الزانی لاینکح الازانیه او مشرکه و الزانیه لاینکحها الازان…» سوره نور اشاره نمود.در خصوص دیگر اعمال جنسی به غیر از زنا، با کمی دقت در آیات […]

ادامه مطلب

قانون مجازات اسلامی و جرایم منافی عفت

جرایم منافی عفت به دو دسته جرایم منافی عفت مستوجب حد و جرایم منافی عفت مستوجب تعزیر تقسیم می شوند که به تعریف و بررسی هریک از آنها پرداخته می شود.الف: جرایم منافی عفت مستوجب حددر حدود شرعی، موضوع هر حدی و نوع جرم آن کاملاً مشخص شده، دارای تعریف مشخص بوده، نوع عقوبت های حدی مشخص شده اند از […]

ادامه مطلب

تحقیق درباره جرایم منافی عفت

گفتار اول : تئوری «تیپ جنایی» لومبروزو (1909-1835) 66 اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال […]

ادامه مطلب

اصل قانونی بودن جرایم و ضمانت اجرای کیفری

حال آنکه مفاد قاعده جب امکان مطلوب و مناسبی را در دفع مجازات مجرمین غیر مسلمان فراهم می آورد چرا که تحول عظیمی که در نتیجه دگرگونی نظام ارزشی و اعتقادی مجرم ایجاد می شود او را از شخصیتی نوین و منفک از موقعیت گذشته برخوردار خواهد ساخت. در نتیجه دستگاه قضایی با شخصیتی سالم که از جرایم گذشته منقطع […]

ادامه مطلب

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و دیوان اروپایی حقوق بشر

ماده 637 اعلام می دارد: هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند….در این ماده مصادیقی از عمل منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است از آنجا که مصادیق به صورت تمثیلی است نه حصری لذا موارد دیگری نیز وجود دارد […]

ادامه مطلب

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

در مقابل حقوقدانانی مانند هانس کلسن کوشیده اند تا حقوق را جدای از اخلاق نشان دهند. به نظر می رسد این دیدگاه هم با واقعیت های حقوقی موجود هماهنگ نیست. قواعد حقوقی بسیاری وجود دارند که از امور اخلاقی سرچشمه می گیرند.در جمع دیدگاه های موجود یکی از نویسندگان چنین می نویسد: « آنچه کم و بیش می توان نوعی […]

ادامه مطلب

وجود انگیزه شرافتمندانه و اقدامات تأمینی و تربیتی

در خصوص جرم تهدید ارتکابی، با توجه به اینکه جرم موردنظر جرم عمدی است و از طرفی از جمله جرایم تمایل تعزیر می باشد دادگاه می تواند مرتکب را علاوه بر مجازات اصلی جرم تهدید به عنوان تعمیم و تکمیل مجازات اصلی مدتی از حقوق اجتماعی محروم و یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین منع و یا به […]

ادامه مطلب

حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق کیفری ایران

زراعت، عباس، ملاک تعیین جرایم قابل گذشت، مجله عدالت آرا، شماره 1، 1384فیض، رضا، مفهوم کیفر در عرفان ابن عربی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره9 و 10، 1382کاتوزیان، ناصر، حقوق، رسوب تاریخی اخلاق، مجله ایران فردا، سال دوم، شماره 10، 1372محقق داماد، سید مصطفی، قضاوت های اخلاقی و قوانین، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 9، 1370 نوبهار، رحیم، اهداف […]

ادامه مطلب

حقوق جزا و جرم شناسی و اصول مدیریت اسلامی

ورام، مسعود بن عیسی، تنبیه الخواطر ونزهه النواظر، جلد1، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1343 ه.قج) منابع خارجی 98-kant,Immanuel,Ground work of the metaphysics of morals , trans by H.j pato,London,Hutchison,1948Abstract:Occurrence of behaviours against virtue and public morality is abvious and inevitable in every society. What it is assured type of government adopted reaction is the respect of these named behaviours.Islam criminal policy […]

ادامه مطلب
1 2 3