قانون حدود و قصاص مصوب و توبه قبل از اثبات جرم

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در صورت آشکار شدن جرم و گناه، توبه عبارت است از پشیمانی از گذشته، عدم تکرار جرم و پذیرفتن حکم اجرای حد. با توجه به موارد فوق این موضوع روشن می گردد که اگر جرم و گناه علنی و واضح شد بهتر است که حد

سوء نیت یا قصد مجرمانه و رسیدگی به تخلفات

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} هیچ کس در هیچ نقطه ایران حق اشتقال به هیچ یک از فنون طبابت و دندان سازی ندارد مگر اینکه مجوز را دریافت کرده باشد. هرکس بدون داشتن پروانه رسمی_داروسازی و دندانپزشکی به فنون مزبور اشتغال ورزد.و یا بدون اخذ پروانه از وزارت بهداری اقدام

قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و عناصر تشکیل دهنده جرم

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن یا رشا و ارتشای عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در

سیاست کیفری اسلام و رفتار مجرمانه

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} خداوند در قران کریم می فرماید: «لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تسانسوا و تسلموا علی اهلها» در کتب شیعه و اهل سنت نقل شده است که شبی عمر مشغول گشت زنی در شهر بود که از خانه ای صدای آواز و طرب شنید و

آسیب های ناشی از جرم و حمایت از بزه دیده

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} بندسوم: پیشگیری ازتکرار بزه دیدگی سالمندان و ناتوانانامروزه در گستره بزه دیده شناسی حمایتی با تخصصی شدن حمایت های ناظر بر بزه دیده رو به رو هستیم، به نحوی که بزه دیدگان آسیب پذیر از جمله سالمندان و ناتوانان به عنوان طیفی خاص از بزه

حفاظت از شئونات و حریم خصوصی بزه دیده و زه دیده و آسیب های ناشی از جرم

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} . مبحث دوم با دو گفتار به بررسی حفاظت از امنیت بزه دیده و حفاظت از شئونات و حریم خصوصی بزه دیده پرداخته است. فصل دوم دارای سه مبحث آگاهی و اقدام فوری پلیس، پیشگیری از تکرار و توسعه بزه دیدگی

امکان شناسایی سریع افراد سابقه‌دار و وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در واقع، بسیاری از جرایم در جامعه معلول عدم خدمات رسانی صادقانه از سوی نهادها و دستگاههای دولتی و حتّی غیر دولتی می باشد. تهیّه و تنظیم آمار جنایی بر اساس شاخصه های متعدّد، و برقراری ارتباط کلامی بین آنها به راحتی ضعف و کم

پایان نامه انگیزه و ارتکاب جرم/آموزه­های کیفری انگیزه

ـ آموزه­های کیفری انگیزه بحث درباره انگیزه جرم موضوع بخشی از کتب حقوق جزا در اغلب مکاتب حقوقی دنیاست و حقوقدانان با نگرشی که از ماهیت و تعریف انگیزه و یافتن مصادیق آن از مواد قانونی داشته­اند، نظرات مختلفی را ابراز­کرده­اند. نفوذ و گسترش افکار فلسفی در قرن هجدهم، اصول

جرم شناختی سرقت در فضای سایبری-حقوق کیفری ماهوی

اگرچه حقوقدانان به منظور حفظ نظم جامعه  و پیشگیری از وقوع جرم، برای قوانین آیین دادرسی اهمیت بیشتری قائل شده اند[1] و پلیس را صرفا مسئول کشف و تعقیب جرایم  می پندارند، اما باید اذعان داشت که پلیس را می­توان مهم ترین عامل پیشگیری از جرم به شمار آورد،

پایان نامه : نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

از جمله وظایف و کارکردهای خانواده می توان کارکردهای تربیتی و زیستی و جسمی خانواده اشاره نمود: 1ـ تامین نیازهای جسمی فرزندان: 2ـ خانواده منبع رشد و یادگیری: «کونیک[1] از خانواده کوچک به یک عنوان یک گروه صمیمی نام می برد که مهمترین کارکرد آن تولید شخصیت اجتماعی است نه فرهنگی»[2] گسیختگی خانواده