مسئولیت اجتماعی شرکت و ابعاد تصویر شرکت

جدول (3-2)؛ دلایل استفاده شرکتها از حامیگری(عبدوی،1391، ص36)جدول (3-2)؛ دلایل استفاده شرکتها از حامیگری(عبدوی،1391، ص36)محققروش شناسیاهداف حامی گری حاصل شدههووک و همکاران (1990)بررسی 19 شرکت مختلف در نیوزلندتوالی اهداف به ترتیب اولویت : (1) بهبود حسن نیت (2) بهبود تصویر شرکت (3) افزایش آگاهی (4) بهبود سود آوری (5) علاقه مدیریت و (6) استخدام کارکنان برترمارشال و کوک (1992)مصاحبه با […]

ادامه مطلب

چگونه بهترین نام برای شرکت را انتخاب کنیم؟

نام شرکت در زمینه های خیلی از تجارت اثرگذاره. شرکتی که اسم گیرایی داشته باشه هیچوقت از ذهن مردم پاک نمی شه و مشتری رو به خود جذب می کنه. از این رو نکاتی که واسه انتخاب اسم مناسب نیاز دارین در ادامه آمده: جستجو بازار هدف تحقیقی درباره بازار هدف انجام بدین مشتری هدف تون چه کسیه؟ کالا یا […]

ادامه مطلب

پنج گام معرفی شرکت در LinkedIn

هم جهت با آموزش کار و کاسبی الکترونیکی امروز ایجاد معرفی شرکت در LinkedIn رو آموزش می دیم: واسه داشتن یه صفحه حرفه ای باید اول از همه یه صفحه داشته باشیم! واسه این کار از این ۴ مرحله استفاده می کنیم: وارد صفحه لینکدین خود شید؛ بیان کننده ماوس رو روی نوار بالایی صفحه و روی گزینه Interests نگه دارین و از زیرمنوی […]

ادامه مطلب

مسئولیت اجتماعی شرکت و تبلیغات توصیه ای

برقراری و حفظ روابط با هواداران از طریق تکنولوژیهای ارتباطی مانند سایت رسمی شرکت و ایجاد سایتهای هواداری و سیستمهای اطلاع رسانی پیامکی.(با توجه به شکل2-2)بخشبندی بازار بر اساس میزان اشتیاق و تعلق هوادار و تدوین برنامههای بازاریابی متناسب با نیازها و خواستههای این بخش ها.با درک صحیح مفهوم شناسهی هواداری در فصل دوم میتوان درک درستی از الگوهای شناسهی […]

ادامه مطلب

بهبود تصویر برند بانک سینا و رابطه مثبت و معنی دار

* در اولین و مهمترین گام ارائه خدمات مطلوب به مشتریان ( همچون بهبود تعامل با مشتری، اقدامات تشویقی و…) به آنها صورت گیرد پس از ارائه خدمات نیز تماس خود را با آنها حفظ کنند و با به حداکثر رساندن فایده مورد انتظار مشتری و ایجاد روابط مستحکم سعی در حفظ و ترغیب آنها به سرمایه گذاری نمایند سعی […]

ادامه مطلب

اثر تصویر ذهنی بر تصمیم گیری خرید مصرف کننده و مزیتهای ایجادشده از نام و نشان تجاری

برند برای مشتری وتولیدکننده منافعی در بردارد. از جمله مزایای برند برای مشتریان عبارتاند از1.کاهشریسکدرکشدهتوسطمشتری؛2.نشاندادنمنمطلوبو3. کاهش جستجو برای یافتن کالای مطلوب. در واقع چنانکه پیداست یکی از مهمترین مزایای برند کاهش ریسک درکشده از سوی مشتری است. وجود برند، ریسک درکشده مشتری را هنگام خرید خدمات کاهش میدهد.ازجمله مزایای برند برای شرکت عبارتاند از:1. افزایش وفاداری مشتری؛2. افزایش سودآوری؛ 3. […]

ادامه مطلب

انتظارات مشتریان و تصویر نام تجاری

ج) مدیریتی د) تجاری سازی 2-2-3-8 معایب بسط و توسعه برند بسط نام تجاری در بازارهای نامربوط، اگر نام تجاری توسعه یافته بیش ازحد از گروه بندی محصول دور باشد، ممکن است منجر به از دست رفتن اطمینان گردد.سازمان باید بر روی گروهبندی محصولات و اینکه نام تجاری تأسیس شده کار خواهد کرد تحقیقات نماید. تخریب چهره برند اصلی، این […]

ادامه مطلب

ارزش نام و نشان تجاری و عملکرد مالی شرکت ها

ارزیابی قدرت نزدیکی مصرف کننده با نام ونشان تجاری شرحی از تداعی ها و باورهای مصرف کننده درباره نام ونشان تجاری ارزش افزوده ادراک شده مصرف کننده از یک نام در مقایسه با محصولی مشابه و بدون نام مطلوبیت کلی که مصرف کننده با استفاده و مصرف نام ونشان تجاری تداعی می کند. از مجموعه این تعاریف روشن می شود.: […]

ادامه مطلب

دوران پیش از تاریخ و قالیچه های تصویری

حضور هنر الیاف به مثابه رسانه ای با کار ماده ای آشنا و آمیخته با زندگی روزمره از یکسو و تحولات ناشی از پیشرفت های علمی،تکنولوژی و ایدئولوژیکی از سوی دیگر سبب پیدایش روندی رو به رشد در هنر منسوجات قرن بیستم سراسر دنیا شده است، انتظار می رود که هنرمندان این رشته با کسب مهارتها و دانش نظری و […]

ادامه مطلب

قالیچه های تصویری و فارغ التحصیلان

در مدت دو سال چهار اثر تاپیستری اجرا شد که طی برگزاری نمایشگاهی برای اولین بار به معرض نمایش در آمد که در ابتدا بازدیدکنندگان آن را گلیم می پنداشتند. نمونه آثار دیگری در کارگاه های وزارت فرهنگ و هنر بافته شد.تصویر36- تاپیستری-جمیله هاشمی-سال 1340از دیگر کسانی که تاثیر بسزایی را بر هنرها سنتی گذاشتند عیسی بهادری (سرپرست هنرستان هنرهای […]

ادامه مطلب

تداعی برند مبتنی بر کارکنان و تداعی برند مبتنی بر شرکت

فرضیه 5: تداعی برند مبتنی بر کارکنان بر تداعی برند مبتنی بر شرکت موثر است.بر طبق نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها، مشاهده می‎‎شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر تداعی برند مبتنی بر کارکنان و تداعی برند مبتنی بر شرکت برابر با 51/6 است. و از آن جا که این مقدار در خارج […]

ادامه مطلب

تداعی برند مبتنی بر شرکت و ابعاد ارزش ویژه برند

حیدرزاده و همکاران (1390) در مقاله ای تحت “بررسی تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری ایران” روابط میان اعتبار برند (که با قابلیت اعتماد و تخصص تعریف می شود) به عنوان متغیر مستقل با رضایت، تعهد به وفاداری و تعهد مستمر به عنوان متغیرهای واسطه بررسی نموده است. و همچنین رابطه میان رضایت و تعهد به وفاداری […]

ادامه مطلب
1 2 3 23