تربیت اخلاقی کودک و غائب مفقود الاثر

ابتلا به چنین بیماری هایی در صورتی مانع اجرای حضانت است که مادر نتواند دادگاه را مطمئن سازد که بیماری او سلامت طفل را به خطر نمی اندازد باید افزود که امکان سرایت بیماری به تنهایی مانع از اجرای حق حضانت نیست باید این سرایت برای سلامتی طفل خطر جدی به وجود آورد.( کاتوزیان، پیشین، ص 175).3-3-4-1-3-3-انحطاط اخلاقیدر صورتی که […]

ادامه مطلب

جایگاه عقل و عاطفه در تربیت اخلاقی

– جایگاه عقل و عاطفه در تربیت اخلاقی طبق دیدگاه عرفا ،  جایگاه حالت هایی مانند محبت ، عشق ، شور ، هیجان ، جذبه و …در دل انسان قرار دارد و دل مرکز و جایگاه اصلی عواطف است . معرفت تنها از عقل نیست ، بلکه عواطف هم سر چشمه معرفت اند ( شمشیری ، 1385، صص 26 – […]

ادامه مطلب

فلسفه تعلیم وتربیت و نظریههای شخصیت

در دیدگاه جامعه شناختی، شخصیت نظام تعاملی هنجاری شده تعریف میشود، بطوریکه نظام واسط بین نظام ارگانیک و نظام اجتماعی است که در اثر جامعهپذیری تکوین ورشد مییابد. مفهوم انسان قبل از پرداختن به شخصیت و ابعاد آن لازم است الگوی مفهومی انسان را مورد بررسی قرار دهیم، چرا که شخصیت و ابعاد آن بر مبنای مفهوم انسان، مفهومسازی میشود. […]

ادامه مطلب

امر به معروف و نهی از منکر و تعلیم و تربیت اسلامی

4.کتاب چهارم در بحث وظایف زمام داران و طریقۀ تشخیص عدل از میان صفات مزبور.5.کتاب پنجم که به مقام زن در جامعه و بحث در رسوم جنگ پرداخته است.6.کتاب ششم که به بحث تربیتیِ شایستگی فلاسفه برای زمام داری و علّت فاسد شدن فلاسفه در جامعه و امکان زمام داری فلاسفه اشاره دارد.7.کتاب هفتم که به تمثیل غار و برنامۀ […]

ادامه مطلب

مبانی تعلیم و تربیت و روش های تربیتی

فصل اولکلّیات تحقیقمقدمهانسان اشرف موجودات هستی و والاترین نشانۀ حکمت و قدرت خداوند متعال است که توانایی دست یابی به مقامات عالی را داراست، زیرا دارای حقیقتی روحانی و ملکوتی است. آدمی به دلیل صفت مختار بودنش می تواند به درجات مختلفی از مقامات برسد؛ امّا باید توجّه داشت که دست یابی انسان به مقامات عالیه ای که هدفِ آفرینشِ […]

ادامه مطلب

تعلیم و تربیت اسلامی و ارتباطات بین المللی

معرفی سازمان دانش آموزی اساسنامه سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران اساسنامه سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران پس از تهیه پیش نویس آن توسط اداره کل فعالیتهای دانش آموزی و تعیین اهداف اصول سیاستها وبرنامه های آن به سازمان امور اداری واستخدامی ارسال گردید و پس از اظهار نظر این سازمان در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور […]

ادامه مطلب

تعلیم و تربیت عمومی و ایجاد هویت ملی

3-7- ایجاد زمینه های خود اتکایی در انجام ماموریتهای سازمان اعم از انسانی و منابع مالی . 3-8- حضور در کلیه عرصه های توسعه کشور اعم از فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی و غیره به منظور ارتقای توانمندیهای فردی و اجتماعی دانش آموزان متناسب با مقتضیات سنی اجتماعی جغرافیایی. 3-9- عدم تمرکز در انجام وظایف محوله و تفویض اختیار به سطوح […]

ادامه مطلب

تعلیم و تربیت اسلامی و ارتباطات بین المللی

5 تقویت روحیه تعاون نیکو کاری نوع دوستی و کمک به دیگران و ترغیب به رعایت نظم وانضباط اجتماعی و روحیه قانون گرایی و احترام به قانون در جامعه 6 مشارکت در ارتباطات بین المللی دانش آموزان به ویژه با دانش آموزان کشور های اسلامی 7 ایجاد علاقه و ایمان به فرهنگ خودی، خود باوری و توجه به شعار نه […]

ادامه مطلب

تعلیم و تربیت اسلامی و مبانی تعلیم و تربیت

تهدیدها عدم تعامل با دیگر تشکلها نگاه سیاسی وجناحی به سازمان ناهماهنگی در محتوا و عمل ظاهرنمایی در برنامهها تغییر هویت تشکیلاتی سازمان عدم گزینش صحیح در به کارگیری نیروی انسانی 4-5-1- پرسش اول پژوهش از نظر کارشناسان، متخصصین و بررسی اسنادومدارک اهداف سازمان دانشآموزی دارای چه محاسن و معایبی است؟4-5-1-1- جایگاه هدف در تعلیم و تربیت وقتی واژه «هدف» […]

ادامه مطلب

تعلیم و تربیت اسلامی و کودکان و نوجوانان

آموزشهای غیررسمی را می توان به دو نوع کلی تقسیم بندی نمود. نوع اول که در خارج از حیطه آموزشهای رسمی مربوط به نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی قرار دارد. به همین خاطر نظام آموزش رسمی جامعه نقش کمتری در کنترل و نظارت آنها دارند. این آموزش های غیر رسمی به دلیل همان فاصله موجود با نظام آموزش […]

ادامه مطلب

وجود انگیزه شرافتمندانه و اقدامات تأمینی و تربیتی

در خصوص جرم تهدید ارتکابی، با توجه به اینکه جرم موردنظر جرم عمدی است و از طرفی از جمله جرایم تمایل تعزیر می باشد دادگاه می تواند مرتکب را علاوه بر مجازات اصلی جرم تهدید به عنوان تعمیم و تکمیل مجازات اصلی مدتی از حقوق اجتماعی محروم و یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین منع و یا به […]

ادامه مطلب

مبانی تعلیم و تربیت و کودکان و نوجوانان

گام اول: شناخت سطح درک عقلی همانطور که در روایتی آمده است که « إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِیَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُکَلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ » . ما پیامبران الهی موظفیم که با مردم به اندازه سطح فکر و توانایی عقلی آنان سخن بگوییم. (محدث نوری،11:1408 /208). لازم است در ارتباط با کودکان به رشد ذهنی، سطح درک و میزان فهم […]

ادامه مطلب
1 2 3 15