اصل قانونی بودن مجازاتها

یا در ماده 680 درخصوص شکار غیرقانونی حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده مجازات مرتکب «حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال» میباشد. همچنین وفق ماده 949 قانون مذکور، مجازات رانندگی بدون گواهینامه برای بار اول «حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک […]

ادامه مطلب

قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب

نکته جالب دیگر درخصوص آییننامه جاری این است که وفق ماده 12 آن متهمان و محکومان جرایم مواد مخدر و اعتیاد در مؤسسات کاردرمانی (اردوگاهها) نگهداری میشوند که همچنان که خواهیم دید از نکات مثبت این آییننامه بشمار میآید. فصل دوم: مفهوم جرم و تکرار جرماز آنجا که بحث رساله حاضر «تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم» است لذا درجهت […]

ادامه مطلب

وجود انگیزه شرافتمندانه و محرومیت از حقوق اجتماعی

در حقوق فرانسه تهدید جرمی عمدی است و هدف از اعمال آن ایجاد تشویش و نگرانی در فرد تهدید شونده می باشد. در تحقق این جرم سوء نیت عام کفایت می کند و نیازی به احراز قصد نتیجه و سوء نیتی خاص نیست، زیرا جرمی مطلق است، بنابراین عمد و اختیار و قصد در گفتار و کردار تهدیدآمیز رکن معنوی […]

ادامه مطلب

وجود انگیزه شرافتمندانه و اقدامات تأمینی و تربیتی

در خصوص جرم تهدید ارتکابی، با توجه به اینکه جرم موردنظر جرم عمدی است و از طرفی از جمله جرایم تمایل تعزیر می باشد دادگاه می تواند مرتکب را علاوه بر مجازات اصلی جرم تهدید به عنوان تعمیم و تکمیل مجازات اصلی مدتی از حقوق اجتماعی محروم و یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین منع و یا به […]

ادامه مطلب

اهلیت اجرای حق و انعقاد قرارداد

د- رضایت بیمار باید قبل از عمل جراحی و طبی یا مقارن با آن ابراز شود . بنابراین رضایتی که پس از عمل ابراز شود تأثیر تامی در توجیه عمل نخواهد داشت و تنها می تواند از موجبات تخفیف مجازات یا موقوفی اجرای حکم باشد . (صانعی ،1380ص241)رضایت بیمار از نظر زمانی نیز می تواند محدود به مدت معین باشد. […]

ادامه مطلب

آموزش دیجیتال مارکتینگ با بررسی ۹ نمونه موفق از تبلیغات نیتیو یا تبلیغات همسان

“ ۹ نمونه از  تبلیغات نیتیو یا تبلیغات همسان که مردم از خوندنشون حال می کنن در سال ۲۰۱۲، معنی تبلیغات همسان وارد صحنه شد. در اون زمان، کی می تونست تاثیر عمیق این نوع تبلیغات رو در دنیای پیش بینی کنه؟ تبلیغات همسان از اون زمان به بعد، به مرور از تبلیغات نمایشی یا همون (display) سبقت گرفته و به […]

ادامه مطلب

نقص‌ در مهارتهای اجتماعی و هیجانی و شکل گیری اضطراب در جریان تحول

آیا اضطراب جنبه های انطباقی دارد؟اضطراب و ترس جنبه های هشدار دهنده ای هستند که خطر درونی و بیرونی را اعلام می کنند. اضطراب را می توان پاسخی بهنجار و انطباقی تلقی کرد که موجب حفظ حیات می شود و خطر وقوع صدمه جسمی ،درد، بی پناهی، احتمال مجازات، یا برآورده نشدن نیاز های اجتماعی و جسمانی ، خطر جدایی […]

ادامه مطلب

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

1. برخورداری از عدالت جزای بومی؛ 2. بازسازی شخصیت بزهکاران و بازاجتماعی آنان در فضای فرهنگ بومی و در مسیر آموزش های ملی و مذهبی معمول در زندان های خودی و احتما کمتر تحقق چنین هدفی در زندان های کاملاً نامانوس بیگانه.3. تسهیل ارتباط و امکان ملاقات محکومان با اعضای خانواده و دیگر بستگان.4. برخورداری محکوم از امتیازات نظام عدالت […]

ادامه مطلب

توبه قبل از قیام بینه و توبه بعد از قیام بینه

کلیات1-1- بیان مسئلهدر منابع نظام کیفری اسلام، مجازات هایی که خود شارع برای مجرمین در نظر گرفته است حد نامیده میشود. هدف از اجرای حدود، اصلاح مجرمین و حفظ مصالح عمومی جامعه در تحقق امنیت و عدالت اجتماعی میباشد. در نظام فقهی، بازگشت مجرم از گناهی که مرتکب شد، همراه با پشیمانی و تصمیم بر عدم عود به آن، توبه […]

ادامه مطلب

عوامل رافع مسئولیت کیفری و مبارزه با مواد مخدر

ظاهراً قانونگذار نیز در تدوین قانون تعزیرات به پیروی از نظریه اخیر فقها، حکم ممنوعیت و قابل مجازات بودن اکراه مادی را در ماده 668 قانون مذکور با استعمال کلمه اکراه، در عداد کلمات جبر و قهر و یا تهدید به شرح ذیل تشریع و پیش بینی کرده است: هر کس دیگری را به جبر و قهر و یا اکراه […]

ادامه مطلب

سازمان بهداشت جهانی و مسئولیت کیفری

«بیماری جهت کشیدن دندان به دندانپزشکی مراجعه و به صورت شفاهی رضایت می دهد . پس از مدتی دچار عوارض ناشی از کشیدن دندان شده و رضایت خود را انکار می کند. مسلماً اگر دندان پزشک رضایت بیمار و اسامی شهود را بر روی کارت بیمار ثبت کرده بود، برای اثبات رضایت بیمار با مشکلات کمتری مواجه می شد» (مارشال، […]

ادامه مطلب

سازمان تجارت جهانی و تولید ناخالص داخلی

قاچاق کالا توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را برهم می زند، دولت با درنظر گرفتن پارامترهایی از قبیل سپرده های ارزی، درآمدهای ارزی سالانه و نیازهای وارداتی کشور و. . . با اهداف ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی های خارجی، یک سری سیاستهای تجاری اتخاذ می کند که برمبنای آن، حجم و ارزش صادرات و واردات […]

ادامه مطلب
1 2 3 4