تبلیغات شفاهی

علی رغم گسترش روزافزون رادیو تلویزیون روزنامه حداقل در کشورهای پیشرفته صنعتی هنوز به عنوان مهم ترین منبع خبری باقی مانده است. روزنامه از جهت انتقال خبر از رادیو کندتر است، ولی مطالب آن ماندنی و قابل مراجعه است.نقش شایعه در افکار عمومی: یکی از شیوه های تبلیغات شفاهی شایعه است که معمولا گستره آن محدود و زمان آن هم […]

ادامه مطلب

تحلیل رگرسیون چندگانه و تجزیه و تحلیل رگرسیون

بهطور مشابه، مینگهان (2001)، بیان کرده است که اگر نگرش مصرفکننده از فعالیتهای حامی نسبت به تیم مثبت باشد، این نگرش مثبت به خود حامی نیز منتقل میشود. بهعنوان مثال راسل و استامینگر (1988) بر اساس مصاحبهای که از 505 نفر از تماشاگران جام دیویس انجام داده بودند به این نتیجه رسیدند که برخی از صفات بازیکنان تنیس مانند اجتماعی […]

ادامه مطلب

مدل یابی معادلات ساختاری و فرآیند تصمیم گیری خرید

.[4]آقازاده هاشم و بخشی زاده الهه، (تابستان و پائیز1389). ارزیابی اثربخشی تبلیغات الکترونیکی براساس مدل سلسله مراتب اثرات ( مطالعه موردی : صنعت پوشاک )، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره های 21 و 22، ص 143-123..[5]امانی جواد، خضری آذر هیمن، محمودی حجت، (1391). معرفی مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مجذورات جزئی(PLS-PM) و کاربرد آن در پژوهش های […]

ادامه مطلب

فروشگاه های زنجیره ای و ارتباطات بازاریابی

نتایج پژوهش، ابعاد شش گانه ی مدل سیاست گذاری تبلیغات اثربخش شامل شرایط علّی و مسئله یابی؛ تدوین و تصویب سیاستها؛ شرایط مداخلهگر؛ شرایط زمینهای؛ اجرای سیاستها، راهبردها و اقدامات؛ و پیامدها و ارزیابی سیاستها را تأیید و چگونگی ارتباط بین ابعاد مدل نظری اولیه را تا حدود زیادی اصلاح و تعدیل کرده استتحلیل رابطه بین ارزش درک شده ، […]

ادامه مطلب

طبقه بندی درگیری ذهنی مصرف کننده و سیستم های اطلاعاتی

عوامل متعددی بر درگیری ذهنی مصرف کننده تأثیر گذارند:یکی از این عوامل سن می باشد. مطالعات، اختلاف های قابل توجهی را در سطوح درگیری محصول بین گروه بندی سنی مختلف بزرگسالان نشان می دهد. برطبق بررسی کولتر و همکارانش در سال 2003 اطلاعات نشان داد که تمایل زنان جوانتر به درگیر شدن با لوازم آرایشی بیشتر از زنان مسن تر […]

ادامه مطلب

تداعی برند مبتنی بر کارکنان و تداعی برند مبتنی بر شرکت

فرضیه 5: تداعی برند مبتنی بر کارکنان بر تداعی برند مبتنی بر شرکت موثر است.بر طبق نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها، مشاهده می‎‎شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر تداعی برند مبتنی بر کارکنان و تداعی برند مبتنی بر شرکت برابر با 51/6 است. و از آن جا که این مقدار در خارج […]

ادامه مطلب

استراتژی تهاجمی

5-موسسات خدمات مالی می توانند با رعایت حقوق کامل شهروندان و حفظ حرمت ان ها، اجرای دقیق و بی طرفانه ی قانون و رویه های کاری و همچنین رفتار دلسوزانه اعتماد هرچه بیشتر مشتریان را جلب کنند 6- از انجا که تعهد مشتریان در سیستم های خدماتی بسیار با اهمیت است و ان ها به سازمانی متعهد می شوند که […]

ادامه مطلب

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و استراتژی های بازاریابی

5-2-2-پیشنهاداتی کاربردی• بازاریابان باید تصمیمات بازاریابی مربوط به نام تجاری خود را در بلند مدت اتخاذ نمایند. در تصمیم گیری پیرامون ارزش ویژه نام و نشان تجاری از نظر مشتریان مهم این است که بررسی شود چگونه تغییرات منتج شده در آگاهی از نام تجاری می تواند از تصمیمات بازاریابی حمایت یا آن را تخریب نمایند.• استراتژی های بازاریابی نام […]

ادامه مطلب

عوامل موثر بر وفاداری مشتری و نظریه مبادله اجتماعی

رویکردهای اولیه درباره وفاداری مشتری بر تکرار خرید و به عبارتی وفاداری رفتاری متمرکز بود. اما به تدریج انتقادات بسیاری متوجه این رویکرد شد. منتقدان مدعی بودند که تکرار خرید ممکن است به دلیل فقدان انتخاب های جایگزین برای مشتری باشد. در همین راستا عده ای دیگر وفاداری مشتری را حاصل تمایلات و اعتقادات او می دانستند؛ به عبارت دیگر […]

ادامه مطلب

عوامل موثر بر وفاداری مشتری و اندازه گیری وفاداری

رضایت، یک حالت نسبتاً موقتی پس از مصرف برای یک بار مصرف و یا یک حالت تجربه شده مکرر برای مصرف مداوم است که منعکس می سازد چگونه کالا یا خدمات به هدف خود دست یافته است. برعکس، وفاداری یک حالت موفق به دست آوردن برتری پایدار تا مرحله دفاع قاطعانه است. رضایت کلی مشتری، ارزیابی کلی مشتری از عملکرد […]

ادامه مطلب

انتخابات ریاست جمهوری و نظام انتخاباتی

د- نظارت برانتخاباتامروزه در تمام دنیا جهت تأمین سلامت انتخابات، بر ضرورت نظارت بر انتخابات معترفند و کشورهای مختلف، هر کدام نهادی را متولی این امر مهم قرار داده اند تا جویندگان قدرت سیاسی نتوانند رأی مردم را در جهت منافع خود تغییر دهند. به طور مثال در انگلستان، مجلس عوام که متشکل از دو حزب عمده محافظه کار و […]

ادامه مطلب

بعد مبادله‌ای و بعد کلی

پیچیدگی خدمات شرکت ها ناشی از تنوع این خدمات است. تلاش شرکت ها بیشتر در راستای اطمینان دادن و متقاعدساختن مشتریان از مزایای خدماتی است که دریافت می نمایند. مشخصه بارز اغلب خدمات شرکت ها پیچیدگی آن ها است به عبارتی، ارزش خدمات و مزایای ناشی از آن بستگی به دانش و فهم، ظرفیت و مشارکت مشتری در کنار سایر […]

ادامه مطلب
1 2