استانداردهای حسابداری و مالیات بر درآمد

2-2-4-2- انتخاب اصول حسابداریاصول پذیرفته شده حسابداری به مدیران برای ثبت بسیاری از معاملات از بین دو یا چند روش حسابداری، یک روش را انتخاب نماید. به عنوان نمونه برای اندازه گیری موجودی کالا (انتخاب یک روش از بین روش های FIFO ، LIFO، میانگین و…)، برای محاسبه استهلاک دارایی ها (روش های مستقیم، شتابدار و …)، مخارج استخراج نفت […]

ادامه مطلب

افزایش بهره وری و امکانات تفریحی

ـ در تمام طول سال کار ادامه و جریان داشت .ـ کار روزانه به ساعات معینی از شبانه روز محدود شد ( در شروع و ختم کار اختیاری نداشت).ـ حاکمیت این نظام کاری برزندگی انسان در جامعه صنعتی، برای صاحبان اندیشه این نگرانی را موجب شد که همزیستی انسان و ماشین نهایتاً به«بی روح شدن»و«ابزار شدن» وی بی انجامد.لذا برای […]

ادامه مطلب

سرمایه ی اجتماعی و مالیات بر درآمد

در شیوه ی تولید آسیایی، زمین های کشاورزی، تکه زمین های کوچکی هستند، زیرا «بخش بزرگی از زمین ها و سرچشمه های آب، از آن دولت است. تولید میان خانواده ی روستایی و دولت یا نماینده ی آن (تیولدار، اجاره دار، و جزآن) بخش می شود. بخش کوچکتری اززمین هااز آن سازمان موقوفه و بخش بسیار ناچیزی از آن اربابان […]

ادامه مطلب

کشش درآمدی تقاضا و وزارت امور خارجه

امروزه دی اکسید کربن در رابطه با مسئله گرم شدن زمین مورد توجه خاصی قرار گرفته است، به طوری که حدود 50 تا 60 درصد تأثیرات منفی گازهای گلخانه ای را به این گاز نسبت می دهند. می توان گفت که تراکم دی اکسید کربن اتمسفر از انقلاب صنعتی به بعد به طور قابل توجهی افزایش یافته است (برزگری صدقیانی، […]

ادامه مطلب

افزایش تقاضا برای اطلاعات و دانشگاه های علوم پزشکی

طالب نیا و همکاران (1390) به بررسی تاثیر عوامل محیطی بر فرآیند اصلاحات حسابداری دولتی در ایران از طریق مدل اقتضایی پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش پیمایشی آن ها بیانگر این بود که حسابداری دولتی در ایران در آستانه یک تحول بنیادین قرار دارد محرک های اصلی این تحول افزایش تقاضا برای اطلاعات بیش تر به دنبال اصلاحات مطرح شده […]

ادامه مطلب

افزایش فالوور اینستاگرام

تاکنون روش های بسیاری برای افزایش فالوور در دیگر سایت ها معرفی شده است و هرکدام مزایا و معایب بسیاری داشتند .برخی باعث مسدود شدن پیج ها شده و برخی دیگر هزینه های جانبی زیاد داشتند .روش های موثر نیز در تعداد فالوور دارای محدودیت بودند اما تا کنون روشی برای جذب روزانه ۲۰ هزار فالوور در اینستاگرام , بدون […]

ادامه مطلب

تحقیق درمورد توسعه شهری، توسعه شهر، مدیریت شهری، اقشار کم درآمد

همهگیر ساختن الگوی مصرف خاص سرمایهداری غربی، شهر مرکزی در دستور کار قرا ر گرفته، رابطهی سنتی سه نظام معیشتی (عشایری، روستایی، شهری) گسیخته و ایل و روستا به ساختارهای مجزا ودر حال فروپاشی بدل شدند، ناتوانی زیرساختی کشور برای جذب غیر متمرکز الگوی مصرف، سبب تمرکز فوق العادهی شبکهی شهری در پایتخت و با شدتی به مراتب کمتر، در […]

ادامه مطلب

پایان نامه ارشد درباره تحقیق و توسعه، مخارج تحقیق و توسعه، ارزش دفتری، مالیات بر درآمد

از بین می برد، البته این به آن معنی نیست که اهرم در ارزیابی عملکرد بی اهمیت است.وجود بدهی سود عملیاتی را از مشمولیت کلی مالیات حفظ می کند. این مزیت در محاسبه نرخ هزینه سرمایه لحاظ شده است، اما با این فرض که ساختار مطلوب سرمایه بکار گرفته شده باشد یعنی ساختاری که پایین ترین هزینه تأمین مالی را […]

ادامه مطلب

دانلود تحقیق با موضوع تحقیق و توسعه، مخارج تحقیق و توسعه، صاحبان سهام، مالیات بر درآمد

بازده حقوق صاحبان حقی است که صرفاً از سهام عادی برای تأمین مالی استفاده کرده است. این نرخ اثرات اهرم مالی را از بین می برد، البته این به آن معنی نیست که اهرم در ارزیابی عملکرد بی اهمیت است.وجود بدهی سود عملیاتی را از مشمولیت کلی مالیات حفظ می کند. این مزیت در محاسبه نرخ هزینه سرمایه لحاظ شده […]

ادامه مطلب

پنج توصیه بیل گیتس برای موفقیت در کسب و کار

سرفصل محتوا پیشنهاد اول: جریان اطلاعات‏ رو خون زندگى بخش بدونین پیشنهاد دوم: بازرگانى اینترنت رو بشناسین و به کار گیرید پیشنهاد سوم: فهم رو به خدمت اندیشه های راهبردی درآرین خبرهای بد رو با شتاب پخش کنین  خبرهای بد رو به خوب تبدیل کنین از آمارهای خود بدونین آدما رو به کارای فکری بکشونین بهره هوشی سازمان خود رو […]

ادامه مطلب

مفهوم کیفیت خدمات بانکی و مفهوم کیفیت خدمات

یک محیط خوب، می تواند بر رشد ارزشهای کارکنان وافزایش توان وبهره وری آنان اثرگذار باشد.بامتنوع شدن فعالیتهای بانکی، سازماندهی محیط کار و ایجاد محیطی آرام وبهره ور در سازمانها به صورتی که منجربه فعال شدن بیشترنیروی انسانی، شادابی آنها، کاهش افسردگیها، رشد خدمات مثبت ودرنهایت دستیابی به بهره وری مورد نظر شود، ضروری به نظر می رسد. در بانکداری […]

ادامه مطلب

هدفمندی یارانه ها و هزینه خانوار

4-2) یافتههای تبیینی:جدول شماره 4ـ15:نتایج آزمون t در رابطه با مقایسه رفتار مصرفی خانوارها در دو مقطع زمانی قبل و بعد از اجرای طرحآزمون آماری خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد رفتار مصرفیt= 15/18 365/0 648/3 73/19 100 قبل از اجرای طرحSig=000/0 440/0 396/4 15/26 100 بعد از اجرای طرحبررسی های آماری حاکی از آن است که: میانگین میزان […]

ادامه مطلب
1 2 3 38