دیدگاه روان تحلیل گری و اختلال اضطراب اجتماعی

ویژگیهای تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی یعنی ترس مشخص و پایدار از موقعیت ها یا عملکرد اجتماعی با بزرگسالان و همسالان که آن ها را در معرض مشاهده ی احتمالی قرار می دهد و آشفته می سازد. در نتیجه، آن ها برای مدتی طولانی در این موقعیت ها حاضر نمی شوند یا به سختی ظاهر می شوند و سعی می کنند […]

ادامه مطلب

شیوع و اختلال‌‌های همراه و اختلال اضطراب اجتماعی

ویژگیهای تشخیصی نگرانی در حد اندک به عنوان بخشی از رشد، بهنجار تلقی می شود. کودکان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، همواره نسبت به هر چیزی نگران هستند حتی وقتی دلیل آشکاری برای نگران شدن وجود ندارد. انتظار توأم با دلواپسی اصطلاحی است که برای این نوع اضطراب و نگرانی مفرط به کار می رود. اضطراب ها می توانند مقطعی […]

ادامه مطلب

اختلال اضطراب اجتماعی و خود کارامدی والدینی

جدول ‏418: آزمون اثر بین آزمودنی در مورد متغیر کمال گرایی والدین 97جدول ‏419: آزمون اثر بین آزمودنی خود کارامدی والدینی 98فصل اول: کلیات پژوهشفصل اول: کلیات پژوهشکلیات پژوهشبیان مساله:امروزه علاقه فزاینده ای برای درک اختلالات کودکی به خصوص اختلالات درونی سازی شده از قبیل اضطراب و افسردگی به وجود آمده است(یاکوبسن و همکاران،2012).چرا که اختلالات اضطرابی شایعترین مشکل روانشناختی […]

ادامه مطلب

افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی

در چند دهه ی گذشته، پژوهش روی نگرانی رشد قابل توجهی داشته است. بخشی از آن به ایندلیل است که امروزه نگرانی به عنوان خصیصه ی اصلی اختلال اضطراب فراگیر درنظر گرفته می شود (دیوی و ولز، 2006). افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر معتقدند که نگرانی به آن ها کمک می کند تا ذهن خود را از موضوعاتی که […]

ادامه مطلب

اختلال اضطراب اجتماعی

ج)علایم مذبور ناشی از اثرات مستقیم جسمی یک ماده (مثل مواد مورد سو مصرف یا داروها) یا یک بیماری طبی عمومی (مثل پرکاری تیرویید) نباشد و صرفا در حین یک اختلال خلقی یک اختلال روانی و یا یک اختلال نافذ رشد هم پیدا نشود. 2-3-2 معیارهای تشخیصی DSM-V درمورد اختلال اضطراب فراگیردر راهنمای تشخیصی DSM-V معیارهای ذکر شده در نسخه […]

ادامه مطلب

پایان نامه اضطراب اجتماعی//شرطی شدن اضطراب اجتماعی

دیدگاه رفتارگرایی نظریه پردازان رفتارگرایی طبیعی، ترس و اضطراب را به منزلۀ شیوه های سازش با محیط طبیعی، تلقی کرده اند.از این دیدگاه ترس نیز مانند، انگیزش های دیگر باید به صورت خودکار بروز کند. تکامل انواع، باید افراد را دارای حداقل تولید درون زاد اضطراب کرده باشد (دادستان، 1390). درمانگران و نظریه پردازان رفتارگرا، اختلالات اضطرابی را ناشی یادگیری […]

ادامه مطلب

پایان نامه ارشد رایگان درمورد ابراز وجود، اضطراب اجتماعی، کمالگرایی، بهداشت روان

مخیجا و سینگ141(2010)، در پژوهشی به بررسی تأثیر برنامههای آموزش جرأتورزی بروی عزتنفس و پیشرفت تحصیلی در نوجوانان پرداختهاند. این مطالعه از نوع پیشآزمون – پسآزمون با دو گروه آزمایشی و کنترل بوده است. در مجموع 160 نفر از دانشآموزان از سطح طبقاتی متوسط شهر راجناندگاون، ناحیهای ازمنطقهی چتیسگر142 به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی(80 نفر) و کنترل(80 نفر) […]

ادامه مطلب

پایان نامه ارشد رایگان درمورد اضطراب اجتماعی، پردازش اطلاعات، یادگیری اجتماعی، اختلال اضطراب اجتماعی

ارتباط اجتماعی میباشد، اما برقراری این ارتباط برای همه به راحتی ممکن نیست و عواملی مانند: کمبود اعتماد به نفس، ارزیابی دیگران در مورد فرد، ترس از طرد شدن و انتقاد یا عوامل دیگر سبب میشود افراد در موقعیتهای اجتماعی احساس اضطراب کنند(انجمن روانپزشکی آمریکا، 2002). اختلالات اضطرابی انواع مختلف دارند که اضطراب اجتماعی یکی از آنهاست(کاپلان، سادوک و سادوک1994؛ […]

ادامه مطلب

منبع پایان نامه ارشد درباره ابراز وجود، پرخاشگری، شب امتحان، اضطراب اجتماعی

میزان این تنش و استرس درونی از حد معینی بگذرد، مانع از هر گونه تلاش میشود. به علاوه، خستگی ذهنی و روانی زیادی را به ما تحمیل میکند و ممکن است به اختلالاتی چون اضطراب و افسردگی منجر شود(اصلی نژاد و همکاران، 1387: 81). مهارت رفتار جرأتورزانه(قاطعیت) مهارت قاطعیت یا توانایی«نه» گفتن، یکیاز مهارتهای زندگی است که باعث توانایی بهتر […]

ادامه مطلب

نقص‌ در مهارتهای اجتماعی و هیجانی و شکل گیری اضطراب در جریان تحول

آیا اضطراب جنبه های انطباقی دارد؟اضطراب و ترس جنبه های هشدار دهنده ای هستند که خطر درونی و بیرونی را اعلام می کنند. اضطراب را می توان پاسخی بهنجار و انطباقی تلقی کرد که موجب حفظ حیات می شود و خطر وقوع صدمه جسمی ،درد، بی پناهی، احتمال مجازات، یا برآورده نشدن نیاز های اجتماعی و جسمانی ، خطر جدایی […]

ادامه مطلب

پایان نامه مقابله با استرس، مسئولیت اجتماعی

هوش میان­فردی این فرا­عامل هوش­هیجانی شامل همدلی، مسئولیت­اجتماعی و روابط بین­فردی است که در زیر تعریف شده­اند و اساساٌ مربوط به توانایی آگاه بودن از احساسات، نگرانی­ها و نیازهای دیگران، و توانایی ایجاد و حفظ روابط خشنود­کننده متقابل مشارکتی و سازنده می­باشد. آن­هایی که در این حوزه کنش خوبی دارند، مسئولیت­پذیر و قابل­اتکاء هستند. آن­ها دیگران را می­فهمند، با آن­ها […]

ادامه مطلب

نظریه یادگیری اجتماعی و مهارت های مقابله ای

نتایج تحقیقات نشان می دهد که الگوی کناره گیری و عدم دسترسی عامل خطر عمده ای برای ایجاد علائم افسردگی و اضطراب دارد. به نظر می رسد که اضطراب مادران بر سبک والدگری آنها تاثیر می گذارد، و بدین طریق موجب الگوی عدم دسترس پذیری و کناره گیری می شود.(یاپ و همکاران،2010).بوگلس و همکاران(2006) نشان داده اند که کنترل والدینی […]

ادامه مطلب
1 2 3 25