بهبود تصویر برند و ارزش ویژه برند

.94109.886-1.139-.086بهبود تصویر برند بانک3844.2786.95757.917-1.156.226 کیفیت خدمات بانکیمطابق جدول 4-5 این متغیر دارای میانگین (1660/4)، انحراف معیار (87338/0) و واریانس (763/0) میباشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (755/0-) است که نشان میدهد این متغیر دارای چوله منفی است. از آنجایی که قدرمطلق این ضریب بیش از مقدار (5/0) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت زیادی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این […]

ادامه مطلب

تداعی برند مبتنی بر شرکت و ابعاد ارزش ویژه برند

حیدرزاده و همکاران (1390) در مقاله ای تحت “بررسی تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری ایران” روابط میان اعتبار برند (که با قابلیت اعتماد و تخصص تعریف می شود) به عنوان متغیر مستقل با رضایت، تعهد به وفاداری و تعهد مستمر به عنوان متغیرهای واسطه بررسی نموده است. و همچنین رابطه میان رضایت و تعهد به وفاداری […]

ادامه مطلب

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و مفهوم ارزش ویژه برند

2-2-10 برند از نظر آکردر میان دانشمندان و صاحب نظران حوزه ی برند، بی گمان آقای دیوید اکر نام آور ترین و بلکه موثر ترین ایشان می‎‎باشد. مکتبی که آقای دیوید آکر در برند پایه گذاری کرده است را شاید بتوان ” مکتب طراحی ” نامید. زیرا در پی ارایه مراحل و روش تدوین و معماری یک برند پایا و […]

ادامه مطلب

دیدگاههای مطالعه ارزش ویژه برند و ارزش ویژه نام و نشان تجاری

1.مزیت رقابتی شکل 2-4) مدل تشریحی ارزش ویژه نام و نشان تجاری آکر (رحیمی هلری و همکاران ، 1384، ص 24)2-2-10-1 ارزش ویژه برندارزش ویژه برند به روش های مختلف برای اهداف متفاوتی تعریف شده است. ولی تاکنون، هیچ اتفاق نظری مشترک به دست نیامده است. (کلر، 2003، ص20)این مفهوم می‎‎تواند از دید تولید کننده، خرده فروش یا مشتری مورد […]

ادامه مطلب

ایجاد وفاداری در مشتریان و ارزش ویژه برند

2-2-8 مدیریت برندهمان طور که علم مدیریت سازمان می‎‎تواند مدیران موسسات تولیدی را با استفاده از ابزارهای مدیریتی نظیر هدف گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی، بسیج منابع و امکانات و کنترل یاری دهد تا به اهداف سازمان دست یابد، علم مدیریت برند نیز مدیران را قادر میسازد تا برنامه ریزی صحیحی را در راستای دستیابی به اهداف نام تجاری بکنند، به […]

ادامه مطلب

ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده و شیوه های قیمت گذاری

“جایگاه سازی برند شرکت عبارت است از ایجاد، تقویت و به کارگیری هدفمند و سیستماتیک مجموعه ای از قابلیت های بازارشناسی و بازارسازی، تولیدی، یادگیری، نوآوری و توانمند سازی و تعهدپذیری کارکنان جهت شکل دهی هویتی منسجم از برند شرکت و ارائه این هویت در قالب یک تصویر یکپارچه و متمایز به مشتریان از طریق قابلیت های ارتباطی و تعاملاتی”. […]

ادامه مطلب

پایان نامه مدیریت در مورد : ارزش ویژه برند

مثبت در خصوص حمایت مالی. برند انتخابی جهت ایفای نقش اسپانسر فولوکس واگن گلف در نظر گرفته شد. جام جهانی فیفا 2010 در آفریقای جنوبی نیز به عنوان رویدادی که مورد حمایت مالی قرار گرفته است تعیین گردید . اطلاعات منفی اذعان می‌کند که این رویداد ورزشی ممکن است به دلیل عدم اتمام ساخت و ساز ورزشگاهها در زمان مقرر […]

ادامه مطلب

پایان نامه رایگان مدیریت : ارزش ویژه برند

مثبت در خصوص حمایت مالی. برند انتخابی جهت ایفای نقش اسپانسر فولوکس واگن گلف در نظر گرفته شد. جام جهانی فیفا 2010 در آفریقای جنوبی نیز به عنوان رویدادی که مورد حمایت مالی قرار گرفته است تعیین گردید . اطلاعات منفی اذعان می‌کند که این رویداد ورزشی ممکن است به دلیل عدم اتمام ساخت و ساز ورزشگاهها در زمان مقرر […]

ادامه مطلب

پایان نامه رایگان مدیریت : ارزش ویژه برند-فایل تمام متن

ه می‌کنند(آندرسون، 1983؛ کلر، 1993؛ جان و همکاران، 2006). جان و همکاران (2006) روش نقشه مفهومی برند را به منظور استخراج شبکه تداعی‌های برند از مصرف‌کنندگان، برای اولین بار معرفی کردند. این روش علاوه بر شناسایی مهمترین تداعی‌های برند در ذهن مصرف‌کنندگان، نشان می‌دهد که کدام تداعی‌ها مستقیم و کدام یک به صورت غیر مستقیم به برند مرتبط هستند و […]

ادامه مطلب

پایان نامه مدیریت در مورد : ارزش ویژه برند

1-4- اهداف تحقیق 61-4-1- هدف اصلی 61-4-2- اهداف فرعی 71-5- سوالات تحقیق 71-5-1- سوال اصلی 71-5-2- سوالات فرعی 71-6- روش تحقیق 71-7- معرفی ابزار گردآوری اطلاعات و ویژگی آن‌ها 81-8- تعریف جامعه آماری و ویژگی آن: 81-9- روش نمونه گیری و حجم تقریبی نمونه 81-10- ابزار سنجش، مقیاس های سنجش (روایی- پایایی) 91-11- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 101-12- قلمرو […]

ادامه مطلب

پایان نامه رایگان مدیریت : ارزش ویژه برند

1-4-1- هدف اصلی 61-4-2- اهداف فرعی 71-5- سوالات تحقیق 71-5-1- سوال اصلی 71-5-2- سوالات فرعی 71-6- روش تحقیق 71-7- معرفی ابزار گردآوری اطلاعات و ویژگی آن‌ها 81-8- تعریف جامعه آماری و ویژگی آن: 81-9- روش نمونه گیری و حجم تقریبی نمونه 81-10- ابزار سنجش، مقیاس های سنجش (روایی- پایایی) 91-11- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 101-12- قلمرو تحقیق 101-12-1- قلمرو […]

ادامه مطلب

پایان نامه ارزش ویژه برند//آشنايي با مدل كانو

آشنايي با مدل كانو بسياري از سازمان ها و شركت ها به اين نكته پي برده اند كه رضايت مشتريان براي موفقيت هاي آتي بازرگاني آن ها امري حياتي به شمار مي آيد. اما سؤالي كه در اين جا مطرح مي شود اين است كه چه خصوصياتي از كالاها باعث رضايت مشتريان مي شوند و چه خصوصياتي صرفاً از نارضايتي […]

ادامه مطلب
1 2 3 23